T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"ÖNEMLİ DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ALANLARINDA İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ (MARIAS)" IV. YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 10.5.2022

Genel Müdürümüz İsmail Üzmez başkanlığında, Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal destekli "Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (MARIAS)" IV. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda proje dokümanının güncellenmesi, 2021 yılı iş programı doğrultusunda yapılan çalışmaların yanı sıra 2022 bütçesi ve iş programı görüşüldü.

Toplantı da bir konuşma yapan Genel Müdür Üzmez, Küreselleşme ile birlikte ulaşım ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle artan insan hareketliliğinin birçok ülke ve coğrafyada istilacı yabancı türlerin etkili olmaya başladığını ve bu durumun küresel düzeyde habitat kayıplarına neden olduğunu, ifade etti. Gelecek dönemlerde istilacı yabancı türlerin biyolojik çeşitlilik üzerinde ki yoğun baskısının giderek artacağına dikkat çeken Üzmez, bu projenin son yıllarda denizlerimizde sorun olmaya başlayan istilacı yabancı türlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da azaltılması hususunda etkili olacağının altını çizdi. Genel Müdür İsmail Üzmez, istilacı türler konusunda ulusal politika geliştirilmesi ve kamuoyunun bu türlerle ilgili bilinçlendirilmesinin sağlanmasında projenin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

MARIAS Projesi Yönlendirme Komitesi üyesi kurumların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, 2022 yılı bütçesi ve iş programının onaylanmasına müteakip sona erdi.