9.4.2018 / Gösterim Sayısı : 4933

Lider çocuklar yenilebilir yabani bitkilerle tanışıyor

#Lider Çocuklar Yenilebilir Yabani Bitkilerle Tanışıyor

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ve TAGEM koordinatörlüğü ile  yürütülen  "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi" kapsamında  "Farkındalık ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri" 2017 yılından itibaren Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı işbirliği yürütülmektedir. İlk yıl seçilen 10 pilot ilde (Antalya, Karaman, Konya, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Kastamonu, Sinop) hem kadın çiftçilere  hem de "Lider Çocuk Tarım Kamp" faaliyetleri kapsamında  330 çocuğa "yenilebilir yabani bitki türleri" konusunda bilgi verilerek farkındalık yaratıldı.

2018 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı Programının teması  "Yenilebilir Yabani Bitki Türleri" olarak belirlenmesi ile 81 İl Müdürlüğünde görev yapan  personele yönelik 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Antalya ilinde eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim alan eğiticiler  illerinde gerçekleştirilecek olan Tarım Çocuk kampı programında çocuklara yenilebilir yabani bitki türleri konusunda eğitimler verecek.

''