17.4.2018 / Gösterim Sayısı : 4504

Projeler Tarım Danışmanlarında

Projeler Tarım Danışmanlarında

 

Bakanlığımız  Eğitim Yayım Yayınlar  Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği,  Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında "Eğitim ve Proje Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

 

Protokol kapsamında IPARD programı uygulanan 42 ildeki ziraat odası ve birliklerde görev yapan tarım danışmanları ile diğer teknik personele yönelik "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" 5-30/Mart/2018 tarihleri arasında beş gruba birer hafta süre ile verilmiştir. Eğitimlere ziraat odası ve birliklerden 531 tarım danışmanı ve diğer teknik personel katılmıştır.

 

IPARD programının uygulanmadığı illerdeki ziraat odalarında görevli 136 tarım danışmanları ve diğer personele yönelik ise "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi verilmiştir. Eğitim kapsamında katılımcılara Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verilmiştir.

 

Eğitimler ile IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım danışmanlarının çiftçilere tarımsal yatırım projeleri hazırlama kapasitesi kazandırılarak çiftçilerin bu projelere erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

 

Eğitime katılan kişilere ilgili kuruluş ve Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca "Katılım Belgesi" verilmiştir. 


''