9.10.2018 / Gösterim Sayısı : 2736

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerini Güçlendirme Çalıştayı

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında uygulamaya konulan; "Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" projesinin Eskişehir ili açılış çalıştayı 2-3 Ekim 2018 tarihinde yapıldı.

 

Proje kapsamında pilot olarak belirlenen Eskişehir ilinde yapılan çalıştay ile tarımsal üretimde bilgi akışının önemine vurgu yapılarak paydaşlar arasındaki katılımcı yaklaşımının güçlendirilmesini hedefliyor. Yayım yöntemleri ve yaklaşımları konusunda yayım personelinin kapasitesinin geliştirilmesi,  kırsal kadın odaklı yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, yayım bilgi ağları oluşturarak tarımsal bilgi sistemini güçlendirilmesi ve  tarımsal yayıma ilişkin ulusal bir strateji belirlenmesi de öncelikli hedefler arasında   

 

Çalıştaya, Osmangazi Üniversitesinden öğretim görevlileri, ildeki bölge müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Borsasının temsilcileri, Şeker Bank ve Deniz Bankası Müdürleri, ziraat odaları temsilcileri, yetiştirici birliklerin temsilcileri, meslek kuruluşları başkan ve yöneticileri ile Bakanlığımız çalışanları katıldı.

 

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan çalıştayın açılışında Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sn. İsa SERTKAYA,  FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel GUTU,  Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin TÜTÜNCÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Erkan ALKAN birer konuşma yaptı.

 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sn. İsa SERTKAYA konuşmasında; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında uygulamaya konulan; "Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" projesinin açılış çalıştayı için bir arada olunduğunu dile getirerek  ülkemizi, dünyanın pek çok yerinde olmayan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine imkan veren iklim, toprak ve ekolojik özelliklere sahip olması nedeniyle tarımsal üretim açısından oldukça avantajlı bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Sertkaya, "Yeni ekonomi programı da esas alarak bize düşen görev; tarıma emeği geçen çiftçilerimizin ve teknik personelimizin yeni bilgiler ve hedefler doğrultusunda eğitimidir. Artan dünya nüfusu tarımsal ürünlere ve gıdaya olan talebi artırmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde üretilen tarımsal ürünlerin dünya pazarında diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeye getirilmesi mutlak bir zorunluluktur. Yine üreticimizin el emeğinin korunması amacıyla gerek pazarlama kanallarının ve gerekse bunu sağlayacak örgütlenme yapısının kurulmasına büyük önem vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

 

Çalıştayda; Kapasite Geliştirme, Yayım Bilgi Ağı ve Kadın Odaklı Yayım Çalışma grubu olmak üzere oluşturulan üç çalışma grubu çalışmalarını raporlayarak  katılımcılara sundu. Program Sheikh AHADUZZAMAN (FAO Türkiye Temsilciliği, Program Sorumlusu) ve TOB Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı Sürur KIR'ın değerlendirme ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.

''