7.11.2018 / Gösterim Sayısı : 1117

Şanlıurfa İlinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Güçleniyor

#şanlıurfa çalıştay

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Güçleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında uygulamaya konulan; "Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" projesinin Şanlıurfa İli açılış   Çalıştayı 31 Ekim - 1 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmıştır.

Çalıştaya Şanlıurfa İli Vali Yardımcısı Selami IŞIK, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa SERTKAYA, FAO Türkiye Temsilciliği program Sorumlusu Sheikh AHADUZZAMAN, Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep GÜNDOĞAN ve Üniversitelerden Öğretim Üyeleri, GAP Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Halil İbrahim ÇETİNER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcileri, İşçi Bulma Kurumu Temsilcileri, Ziraat Odaları Temsilcileri, Yetiştirici Birliklerin Temsilcileri, Meslek Kuruluşları Başkan ve Yöneticileri, Sivil toplum Örgütleri, Tarım Danışmanları ve İldeki Örnek Çiftçiler katılım sağlamıştır.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürü Sn Dr. Murat ÇAKMAKLI, FAO Türkiye Temsilciliği program Sorumlusu Sn. Sheikh AHADUZZAMAN, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sn. İsa SERTKAYA ve  Şanlıurfa  Vali  Yardımcısı Sn. Selami IŞIK tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sn. İsa SERTKAYA konuşmasında;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında uygulamaya konulan; "Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" projesinin açılış çalıştayı için bir arada olunduğunu dile getirmiş, Her geçen yıl artan dünya nüfusu tarımsal ürünlere ve gıdaya olan talebi artırdığını ve Ülkemiz, dünyanın pek çok yerinde olmayan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine imkan veren iklim, toprak ve ekolojik özelliklere sahip olması nedeniyle tarımsal üretim açısından oldukça avantajlı bir konuma sahip olduğunu dile getirmiştir.

Ülkemizde  sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması için, tarıma emeği geçen çiftçilerimizin ve teknik personelimizin yeni bilgi, teknik ve yöntemler konusunda eğitimi büyük rol oynadığını ve bu nedenle güçlü bir yayım bilgi ağını faaliyete geçirerek, çiftçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması gerektiğini vurgulamıştırır.

Ülkemizde üretilen tarımsal ürünlerin dünya pazarında diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeye getirilmesi mutlak bir zorunluluk haline geldiğini, üreticimizin el emeğinin korunması amacıyla gerek pazarlama kanallarının ve gerekse bunu sağlayacak örgütlenme yapısının kurulmasına büyük önem vermemiz gerekliliği konusu üzerinde durmuştur.

Yapılan çalıştayda; Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin hedef kitleye yansıması konusunda, durum analizi, eksik tesbiti, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda paydaşlarla fikir alışverişi yapılmıştır.

Çalıştayda bilgi paylaşımı için;

  • Kapasite Geliştirme,
  • Yayım Bilgi Ağı
  • Kadın Odaklı Yayım

Çalışma grupları olmak üzere üç çalışma grubu oluşturulmuş ve bu çalışma gruplarının çalışmalarını raporlayarak  katılımcılara sunmuştur.

Çalıştay sonunda;

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması ve tarımsal üretimde bilgi akışının önemi ve paydaşlar arasındaki katılımcı yaklaşımının artırılması,

 

Yayım yöntemleri ve yaklaşımları konusunda yayımcı personelinin kapasitesinin görsel ve uygulamalı eğitimlerle geliştirilmesi,

 

Kırsalda kadın odaklı yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi,

 

Yayım bilgi ağları oluşturarak tarımsal bilgi sistemini güçlendirilmesi,

 

Tarımsal yayıma ilişkin ulusal bir strateji belirlenmesi konusunda paydaşlarla ortak karar alınmıştır.

FAO Türkiye Temsilciliği, Program Sorumlusu Sn Sheikh AHADUZZAMAN ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı Sn. Sürur KIR' ın değerlendirme ve kapanış konuşmaları ile program sona ermiştir.

 

 

''