YAYÇEP

YAYÇEP Projesi

​Basılı ve  görüntülü materyali Başkanlığımızca üretilen proje kapsamında 1991-1998 yılları arasında toprak, su, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, yöresel el sanatları gibi konularda toplam 338 adet eğitim filmi hazırlanarak, TRT kanallarında yayınlanmıştır.II. YAYÇEP: Proje 2000 yılında yeniden başlatılmış 2010 yıl sonu itibariyle toplam film sayısı 651'e ulaşmıştır.

I. VE II. YAYÇEP PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÜRETİLEN FİLMLER

PROJE
YILLAR
TOPLAM
I.YAYÇEP
1991-1998
338


II.YAYÇEP
2000
61
2001
43
2002
38
2004-2005 Meyvecilik
48
2004-2005 Tarla Bitkileri
8
2006 Meyvecilik
11
2006 Tarla Bitkileri
46
2007 Çayır -Mera
7
2007 Sulama
12
2007 Gübreleme
7
2007 Toprak ve Su Muhafazası
6
2007 Zirai Mücadele
6
2008 Gıda
16
2009-2010 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
16
2010-2011 Pratik Sığırcılık-Organik Tarım
26
TOPLAM
651
''