TÜGEYP

TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME-YÖNLENDİRME YAYIN PROGRAMI
2005 yılında uygulanması kabul edilen bu program ile tarımsal üretimin iktisadi rasyonalite çerçevesinde gelişmesine yardımcı olmak üzere, üretimin pazar taleplerine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca, stratejik tarım ürünlerinin üretimini artırmak ve tarım sanayinin geliştirilmesine yardımcı olmak projenin amaçları arasında yer almaktadır.
2005-2006 YILI TÜGEYP KAMPANYA İLLERİ VE KONULARI
Büyükbaş Hayvan Irklarının Islahı Ve Hayvancılığın Modernizasyonu; (KARS, VAN, ELAZIĞ)
TÜGEYP PROJESİ KAPSAMINDA “BÜYÜKBAŞ HAYVAN IRKLARININ ISLAHI VE HAYVANCILIĞIN MODERNİZASYONU” KONUSUNDA ÜRETİLEN BASILI-SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR
YILLAR
FİLM
RADYO PROGRAMI
KİTAP
BROŞÜR
LİFLET
AFİŞ
 
 
 
 
2005 KARS
16
7
2
4
4
4
2006 VAN ELAZIĞ
16
7
2
4
4
4
 
Pamuk Üretiminin İyileştirilmesi; (ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, ADIYAMAN)
TÜGEYP PROJESİ “PAMUK ÜRETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ” KONUSUNDA ÜRETİLEN                         BASILI-SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR
YILLAR
FİLM
RADYO PROGRAMI
KİTAP
BROŞÜR
LİFLET
AFİŞ
 
 
 
 
2005 Ş.URFA
14
8
1
4
4
6
2006 DİYARBAKIR ADIYAMAN
14
8
1
4
4
6
 
Dane Mısır Üretiminin Yaygınlaştırılması Ve İyileştirilmesi; (TOKAT, AMASYA,            BALIKESİR)
TÜGEYP PROJESİ KAPSAMINDA “DANE MISIR ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ “ KONUSUNDA ÜRETİLEN BASILI-SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR
YILLAR
FİLM
RADYO
PROGRAMI
KİTAP
BROŞÜR
LİFLET
AFİŞ
2005 TOKAT
6
4
1
1
3
4
2006 AMASYA BALIKESİR
6
4
1
1
3
4
 
 
 
İyi Tarım Uygulamaları Konulu Çalışmalar; (ANTALYA)
YILLAR
FİLM
RADYO
PROGRAMI
BROŞÜR
LİFLET
AFİŞ
2006 ANTALYA
1
1
3
2
2
 
 
Soya Tarımının İyileştirilmesi; (SAMSUN)
YILLAR
FİLM
RADYO
PROGRAMI
BROŞÜR
LİFLET
AFİŞ
2006 SAMSUN
3
3
2
2
2
 
 
Patates Yetiştirme Teknikleri ve Patates Siğil Hastalığı; (NEVŞEHİR, NİĞDE, ORDU,  GİRESUN, KAYSERİ, TRABZON)
 
TÜGEYP 2006 KAMPANYASI TELEVİZYON PROGRAMLARI (İYİ TARIM, SOYA, MISIR, PAMUK, HAYVANCILIK)
FİLM –KONU BAŞLIĞI
1
Mısırda Verimliliğin Artırılması, Ürün Kalitesi ve Pazarlamanın Geliştirilmesi
2
Mısırın Hasat ve Muhafazası
3
Kütlü Pamuklarda Kirlenmenin Önlenmesi
4
Pamukta Derinte Edilmiş Sertifikalı Tohum Kullanımı
5
Pamukta Entegre Mücadele Uygulamaları
6
Pamukta Aşırı Sulamanın Zararları
7
Hayvan Islahında Etkin Çözüm: Suni Tohumlama
8
Et Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Yükseltilmesi-Et Üretiminde Verimliliği Artıran Önemli Faktörler
9
Süt Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Yükseltilmesi
10
Mısır Alım ve Kurutma İşlemleri
11
Mısır Anız ve Toprak İşleme
12
Mısır Hastalık ve Zararlıları
13
Pamuğun Hasadı, Depolanması ve Lif Standardizasyonu
14
Pamuk Ekim Alanlarında Damla Sulama
15
Pamuk Tarımı
16
Pamuk Tarımı Mekanizasyonu
17
Pamuk Hastalık ve Zararlıları
18
Pamuk Tarımında Münavebenin Önemi
19
Pamuk hasat makineleri
20
Pamuk Tarımında Bilinçli Gübrelemenin Önemi
21
Suni Tohumlama
22
Damızlık Süt Sığırlarının Bakım ve Beslenmesi
23
Hayvansal üretimde yanlış antibiyotik ve hormon kullanımının insan sağlığında oluşturduğu tehlikeler
24
Sığırlarda hastalık yapan önemli parazitler
25
Yurt içinde hayvan nakli ve kurbanlık hayvanlar
26
Süt ineklerinde sağım ve sağım teknikleri
27
Süt verimini etkileyen faktörler
28
Besi sığırcılığı
29
Sığır barınakları
30
Sığırlarda Mastitis
31
Sığırlarda Verem ve Şap
32
Mısır Tarımı
33
Pamuk ve buğdayda sete ekim
34
Sığır ıslahında yetiştirici birliklerinin önemi
35
Sığırcılıkta ırklar ve damızlık seçimi
36
Soya yetiştiriciliğinde yüksek verim
37
Soya Tarımı
38
Soyanın Ekonomik Önemi destekleme politikası, pazarlama ve kullanım alanı
39
İyi Tarım Uygulamaları Nedir?
TÜGEYP 2006 KAMPANYASI RADYO PROGRAMLARI (İYİ TARIM, SOYA, MISIR, PAMUK, HAYVANCILIK)
PROGRAM-KONU BAŞLIĞI
1
Mısırda Verimliliğin Artırılması
2
Dane Mısırın kalitesi ve pazarlanması
3
Mısırda Tohumun ve Çeşit Seçiminin Önemi
4
Mısırın Hasat ve Muhafazası
5
Pamuğun Hasadı, Depolanması ve Lif Standardizasyonu
6
Kütlü Pamukların Kirlenmesinin Önlenmesi
7
Pamukta Delinte Edilmiş Sertifikalı Tohumluk Kullanımının önemi
8
Pamukta Aşırı Sulamanın Zararları
9
Pamuk tarımında uygulanan sulama yöntemleri
10
Pamuk tarımında bilinçli gübrelemenin önemi
11
Pamuk Tarımı (GAP)
12
Pamuk Tarımında Münavebenin Önemi
13
Suni Tohumlama (Hayvan ıslahında)
14
Damızlık Süt Sığırlarının Bakım ve Beslenmesi
15
Süt Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin yükseltilmesi
16
Et Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin yükseltilmesi-Et üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması
17
Hayvansal üretimde yanlış antibiyotik ve hormon kullanımının insan sağlığında oluşturduğu tehlikeler
18
Damızlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
19
Hayvan sevklerinde alınması gereken önlemler,
Hayvan park ve pazarlarının kurulmasının gereği ve önemi,
20
Soyanın Ekonomik önemi, destekleme politikası, pazarlama ve kullanım alanı
21
Soyada Sertifikalı Tohum Kullanımının Önemi
22
Soya Yetiştiriciliği
23
İyi Tarım Uygulamaları Nedir?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜGEYP 2006 KAMPANYASI BASILI YAYINLAR BASIM –DAĞITIM LİSTESİ
KONU
BASILAN
ADET
DAĞITIM
ADET
DAĞITIM
YERİ
Dane Mısırda Hasat ve Muhafaza (Liflet)
10000
10000
Amasya-Balıkesir
Dane Mısırda Verimlilik, Kalite ve Muhafaza(Broşür)
5000
5000
Hasadı Zamanında Yap (Afiş)
5000
5000
Mısır Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararlıları(Ç.E.S.)
5000
5000
Mısırı Muhafaza Sırasında Zayi Etmeyin(Afiş)
5000
5000
Suni Tohumlama (Broşür)
5000
5000
Van-Elazığ
Daha Yüksek Verim İçin Suni Tohumlama (Liflet)
10000
10000
Süt Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Yükseltilmesi (Broşür)
5000
5000
Süt Üretiminde Verimlilik ve Sağım Teknikleri (Liflet)
10000
10000
Sığır Besiciliği (Ç.E.S.)
5000
5000
Kaliteli Süt Üretimi (Ç.E.S.)
5000
5000
Hayvan Islahında Etkili Çözüm: Suni Tohumlama (Afiş)
5000
5000
Daha Kaliteli Süt Daha Fazla Kazanç(Afiş)
5000
5000
Yüksek Et Verimi Doğru Beslemeyle Mümkün(Afiş)
5000
5000
Pamuğun Ekonomik Önemi, Hasadı, Depolanması ve Lif Standartları(Broşür)
5000
5000
Adıyaman-Diyarbakır
Pamukta Kirlenmenin Önlenmesi(Broşür)
5000
5000
Pamukta Hasat ve Muhafazanın Önemi (Liflet)
10000
10000
Pamuğu Kirletmeyin (Liflet)
10000
10000
Pamuk Yetiştiriciliği Hastalık ve Zararlıları (Ç.E.S.)
5000
5000
Makineyle Hasat Daha Çok Kazandırır(Afiş)
5000
5000
Hasadı Zamanında Yapın (Afiş)
5000
5000
Pamuğu Kirletecek Kadar Zengin Değiliz(Afiş)
5000
5000
Dane Mısırda Çeşit Seçimi ve Pazarlama(Liflet)
10000
10000
Amasya-Balıkesir
Üretimde Kalite Berekettir (Afiş)
5000
5000
Dane Mısırda Yüksek Verim ve Kaliteli Üretim İçin Ne Yapılmalı (Liflet)
10000
10000
Sertifikalı Tohum Kalite ve Berekettir(Afiş)
5000
5000
Pamuk Tarımında Gübreleme ve Damla Sulama Uygulaması (Broşür)
5000
5000
Adıyaman-Diyarbakır
Pamuk Tarımında Damla Sulama Sistemi(Liflet)
10000
10000
Pamuk Tarımında Bilinçli Gübreleme(Liflet)
10000
10000
Vahşi Sulamadan Kaçının (Afiş)
5000
5000
Sertifikalı Tohum Üreticinin Yüzünü Güldürüyor (Afiş)
5000
5000
Et Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması (Broşür)
5000
5000
Van-Elazığ
Et Üretiminde Verimlilik ve Kalite(Liflet)
10000
10000
Yetiştiricilikte İlacı Doğru Zamanda Kullanın (Afiş)
5000
5000
Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin Önemi-Hayvan Sevkleri ve Alınacak Önlemler (Broşür)
5000
5000
Sığırlarda Görülen Önemli Beş Hastalık(Liflet)
10000
10000
Pamukta Delinte Tohum Kullanımının ve Münavebenin Önemi (Broşür)
5000
5000
Adıyaman-Diyarbakır
Doğru Gübreleme ile Pamukta verimi ve Kaliteyi Artırın (Afiş)
5000
5000
Soya Yetiştiriciliği (ÇES-Kitapçık)
1600 + 2000
1500
Samsun
Soya Tarımı (Broşür)
2600
2500
Soyanın Ekonomik Önemi ve Pazarlaması (Broşür)
2600
2500
Soyada Yüksek Verim İçin Kurallar(Liflet)
5100
5000
Soyanın Ekonomik Değeri (Liflet)
5100
5000
Soya Üreterek Daha Fazla Kazanabilirsiniz (Afiş)
2600
2500
Soyada Kalite ve Yüksek Verim İçin(Afiş)
2600
2500
Biber Yetiştiriciliğinde İyi tarım Uygulamaları (Broşür)
2600
2500
Domates Yetiştiriciliğinde iyi Tarım Uygulamaları (Broşür)
2600
2500
Turunçgil Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları (Broşür)
2600
2500
İyi Tarım Uygulamaları Nedir? (Liflet)
5100
5000
İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır?(Liflet)
5100
5000
Kaliteli ve Güvenli Üretim İçin İYİ TARIM(Afiş)
2600
2500
İyi Tarım Uygulamalarına Başlamakta Geç kalmayın (Afiş)
2600
2500
 
TÜGEYP 2007 KAMPANYASI TV PROGRAMLARI
Kanola (Kozla)’nın Ekonomik Önemi, Kullanım Alanları ve Pazarlanması
Kanola Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırıcı Faktörler
Kanola Tarımı
Silo ve Silaj-1
Silo ve Silaj-2
Dane ve Silajlık Mısır Yetiştiriciliği
 
 
 
TÜGEYP 2007 KAMPANYASI RADYO PROGRAMLARI
Kanola’ nın Ekonomik Önemi,Kullanım Alanları ve Pazarlanması
Kanola Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırıcı Faktörler
Kanola (Kolza) Tarımı
Pamuk Tarımı-1
Pamuk Tarımı-2
 
 
 
TÜGEYP 2007 KAMPANYASI BASILI YAYINLARI
Kanola Yetiştiriciliği – Hastalık ve Zararlıları      (ÇES-Kitapçık)
Kanola Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırıcı Faktörler (Broşür)
Kanolanın Ekonomik Önemi ve Kullanım Alanları (Broşür)
Kanola Yetiştiriciliğinde Verimlilik Açısından Dikkat Edilecek Hususlar (Liflet)
Kanolanın Üretimdeki Yeri ve Önemi (Liflet)
Kanola Üreterek Emeğinizi Daha İyi Değerlendirin (Afiş)
Kanolayı Tanıyor musunuz? (Afiş)
Kanola Üretiminde Sertifikalı Tohum Kullanınız (Afiş)
Kanola Yağı Sağlığınızın Dostudur (Afiş)
 

 

''