GAP

​GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi

Başkanlığımızca hazırlanan GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi, 1995 yılında DPT’nca onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.
GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi ile bölge çiftçisinin eğitimine yönelik görsel ve basılı yayın üretimi yapılmaktadır.
Hazırlanan yayınlar, GAP bölgesinin karakteristiği ve yöre çiftçisinin gereksinimleri dikkate alınarak programlanmaktadır.
Atatürk barajının yapımıyla GAP bölgesinde 1.7 milyon hektarlık tarım alanı sulama potansiyelinin ortaya çıkması üzerine yöre çiftçisinin sulu tarıma adaptasyonunu sağlayacak eğitim-yayım çalışmaları önem kazanmıştır.
GAP bölgesinde insanların yüzde 70’i geçimini tarımda sağlamakta, sulu tarıma geçişle birlikte bu bölgede, büyük bir tarımsal üretkenlik söz konusu olmaktadır. Sulu tarımla birlikte bölgedeki gelir seviyesinin 5 kat artacağı, 3,5 milyon insana istihdam imkanı sağlanacağı tahmin edilmektedir.
Hazırlanan yayınlar çiftçinin sulu tarım koşullarına adaptasyonu yanı sıra; modern tarım teknik ve yöntemlerini teşvik etmek, tarım alanındaki potansiyeli en üst düzeyde kullanabilmek ve alternatif üretim imkanlarını geliştirmek doğrultusunda şekillenmektedir. Öte yandan, televizyon programlarının bölge insanının eğitim ve moral seviyesini yükseltmede oynadığı role, tarımsal içerikli programların olumlu katkıları olacaktır.

“Bereketin Adı GAP”

GAP Eğitim ve Yayım Projesi çerçevesinde hazırlanan tv programları Bereketin Adı GAP adıyla TRT kanallarında tarım takvimine bağlı olarak yayınlanmaktadır.
Filmlerin hazırlanmasında hedef kitlenin sosyal ve kültürel yapısına dikkat edilmektedir. GAP yöresinde okuma yazma oranının düşük olması dolayısıyla hazırlanan filmlerin kolayca algılanabilir olması, anlatımın kısa ve net cümlelere dayanması, görüntüyle sözün bire bir örtüşmesi ve bölge insanının hoşlanacağı müziklerin kullanılmasına özen gösterilmektedir.
Spot programlar ise bir konunun net ve vurucu bir şekilde anlatıldığı 2-4 dakikalık eğitici yapımlardır. Bu programlarda uyarıcı nitelikte bilgiler verilerek hedef kitlenin dikkati çekilmektedir.
TRT’de yayınlanan programların konu metinleri ayrıca broşür olarak, her biri 5000’er adet olmak üzere basılıp çoğaltılmaktadır. Hazırlanan film cd’leri ve broşürler, yöre çiftçilerine hizmet götüren üniversiteler, araştırma enstitüleri, il müdürlükleri ve GAP Bölge İdaresi Başkanlığı gibi yöreye hizmet götürmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli olarak gönderilmektedir.
''