5.1.2018 / Gösterim Sayısı : 41200

Ulusal Salmonella Kontrol Programı Sektör Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

#Ulusal_Salmonella_Kontrol_Programi Sektör_Toplantısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından ortak olarak yürütülen "Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK projesinin çıktısı olarak yayımlanacak olan  'Ulusal Salmonella Kontrol Programı' değerlendirme toplantısı, 04 Ocak 2018 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

 Toplantıya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Bebek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden proje yöneticisi öğretim görevlileri, kanatlı sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ve Beyaz Et Sanayicileri Derneği temsilcileri ve üyeleri, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı çalışanları başta olmak üzere Genel Müdürlük konu uzmanları katıldı.

Toplantıda 3 yıl süren 'Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi' projesinden elde edilen veriler akabinde hazırlanan 'Ulusal Salmonella Kontrol Programı' ile ilgili katılımcılara bilgi verildi, hazırlanan kontrol programı hakkında sektör görüşü alındı.

Toplantı sonucunda 'Ulusal Salmonella Kontrol Programı' ile gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonu görülme insidansının düşürülmesine yönelik bir yol haritası oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantı katılımcıları da aynı görüşte olduklarını dile getirip, başta insan ve hayvan sağlığının korunması ve ticari faaliyetlerin daha geniş yelpazede sürdürülebilmesi için 'Ulusal Salmonella Kontrol Programı'nın yayımlanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. 'Ulusal Salmonella Kontrol Programı'nın hayata geçirilmesinin kanatlı sektörüdeki ihracatı artıracak bir gelişme olacağı değerlendirildi.

''