13.6.2018 / Gösterim Sayısı : 6038

Nakilde Hayvan Refahı Veteriner Kontrolleri Toplantısı yapıldı

5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında nakilde hayvan refahı veteriner kontrolleri toplantısı yapıldı.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği ile hayvan nakilleri, sekiz saate kadar olan kısa ve sekiz saati aşan uzun yolculuklar olarak ikiye ayrılmıştır. Süresi sekiz saati aşan uzun yolculuklarda hayvanlar araçtan indirilip dinlendirildikten sonra yolculuğa devam edilmektedir. Uzun yolculuklarda yolculuk kütüğü tutulması gerekmekte, yolculuk kütüğünde nakil planı, çıkış yeri, varış yeri, nakliyat şirketi beyanı ve karşılaşılan olağandışı olaylara ilişkin raporlar yer almaktadır. Yönetmelikte, nakil aracı türüne, nakli yapılacak hayvanların yaşına, vücut ağırlığına ve büyüklüğüne göre sağlanması gereken asgari alan büyüklükleri tanımlanmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği eşleştirme projeleri kapsamında "Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" yürütülmektedir. Proje kapsamında nakilde hayvan refahı ve resmi veteriner kontrolleri çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulması planlanan 7 il Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlerinin katılımıyla 5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıya Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında görevli konu uzmanı veteriner hekimler Ali Şimşek, Dr. Visal Kayacık, Adem Taşcı ve Cüneyt Turan katıldı.

Toplantıda, nakilde hayvan refahı kapsamında kontrol ve dinlendirme istasyonunda yapılması gereken kontroller, hayvanların nakil aracına bindirilmesi ve nakil aracından indirilmesi işlemleri ve yolculuk kütüğünde yer alması gereken hususları içeren rehber çalışması yapıldı.

''