10.1.2018 / Gösterim Sayısı : 8701

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı Antalya ilinde başladı.

#Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı Ocak 2018

Kırmızı et ve süt talebinin yerli üretimden karşılanmasını hedefleyerek;

Bilim insanı, araştırmacı, kamu, özel sektör ve yetiştiricilerin, katılımcı, bütüncül ve ortak akla dayalı yaklaşımlarıyla,

  • Hayvancılık işletmelerinin tanımlanması, teknik ve ekonomik yapılarının analizi,
  • İşgücü, canlı hayvan, ürün ve yem piyasalarının yorumlanması,
  • Öncelikli sorun ve darboğazların belirlenmesi,
  • Sektörün ihtiyaç duyduğu araştırma önceliklerinin belirlenmesi,
  • Kamu otoritesinin uygulamalarının değerlendirilmesi,
  • Arazi, iklim özellikleri ve sermaye yapısıyla uyumlu, yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması amacıyla;

Hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilebilmesi için düzenlediğimiz "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı" başladı.

Çalıştayımızın açılışını Genel Müdürümüz Dr. Durali KOÇAK ile Müsteşar Yardımcımız Dr. Nihat PAKDİL yapmışlardır.

Ülkemizin coğrafi özellikleri, hayvancılık işletmelerinin üretim deseni ve araştırma alanlarına göre belirlenen 21 üniversitemizin değerli hocalarıyla, üreticilerimizle, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hayvancılıkta sorun ve darboğazları belirleyerek, sektöre küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika seçeneklerini Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı çalışma gruplarında tartışıyoruz.

 


''