Süne Mücadelesi (Eurygaster spp.) Uygulama Prensipleri

Ülkemiz genelinde 2016 yılında uygulanan zirai mücadele çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirmek, 2017 yılı programlarını Bakanlığımız prensipleri doğrultusunda hazırlamak ve bu yöndeki ihtiyaçları tespit etmek üzere, teknik toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılara Bakanlık temsilcileri, İl Müdürleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürleri, ilgili Enstitü Müdürlükleri’nin Müdür ve uzmanları ile Karantina Müdürlükleri’nin temsilcileri katılmıştır.

Yapılan bu toplantılarda, 2016 yılı süne mücadelesi de görüşülmüş olup; sonbahar kışlak sürvey sonuçları ile geçmiş yıllardaki epidemi durumuna göre, 2017 yılı program taslakları hazırlanmış ve mücadelenin organizasyonu ile ilgili ilke ve kararlar tespit edilmiştir.

Türkiye 2016 yılı Süne Mücadelesi

• 2016 yılı süne mücadelesi çalışmaları 59 ilde, 600 ekip, 2000 personel ve 9000 köyde 43.583.789 dekar alanda yürütülmüştür.

• Nimf yoğunluğu ve doğal parazitlenme verilerine göre, 35.827.825 dekar alanda süne yoğunluğu önemli olmadığından ilaçlama dışı bırakılmıştır.

• Tamamlanan nimf sürveyleri sonucunda 7.755.964 dekar alanda ilaçlamaya karar verilmiştir.

• 5.779.348 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.

• 43.583.789 dekar alanda yapılan sürvey çalışmalarına göre; Mücadele çalışmaları yürütülen alanlardan alınan 11.211 numune üzerinden emgi analizi yapılmıştır.

• Ülkemiz ortalama süne emgi oranı %1’in altındadır.

• 2016 yılı parazitoit üretim miktarı 3.390.000 adet olarak gerçekleşmiştir.

• 2017 yılı süne mücadelesi 59 ilde 46.061.777 dekar alanda sürvey programına alınmıştır.

''