Projeler

ŞANLIURFA HARRAN OVASI 10.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 10.08.2011 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 10. Kısım Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinde 18.11.2011 sözleşmesi yapılmış olup 25.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 6.000 Ha sahada 819.000 m. kapalı drenaj kanalı, 2.520 adet sanat yapısı, 208.800 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 25.000 m. yüzey tahliye açılması, 45.000 m3 köy içi göl alanı ıslahı, 40.000 m. köy içi yolu, 70.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 30.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


DRENAJ PROBLEMLİ ALANLARIN ISLAHI PROJELERİ

DRENAJ PROBLEMLİ ALANLARIN ISLAHI PROJELERİ
​AMACI

Türkiye genelindeki tarım havzalarında bulunan tuzlu, tuzlu-alkali, alkali ve drenaj problemli alanların tespit edilmesi; problemin nedenleri ile çözümü noktasında gerekli etüt planlama ve projelerin yapılması.

TARİHÇE

Bakanlığın 639 sayılı KHK ile yeniden yapılandırılması sonucu oluşturulan Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı, tarım havzalarında tuzlu, tuzlu alkali ve alkali sahaların tespitlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlamıştır. 2009 yılı başlarında detaylı toprak etüt haritalarından ve eldeki verilerden faydalanılarak, Şanlıurfa Harran, Amasya Suluova-Geldingen, Aşağı Seyhan (Tarsus Ovası) ve Adana Yumurtalık Ovaları’nda toprak ve drenaj etütleri neticesinde tespit edilen problemli sahalarda kapalı drenaj projeleri hazırlanmıştır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Arazi ıslahıyla ilgili çalışmalar yapan Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden sonra Tarım Reformu Iğdır Bölge Müdürlüğü’nce Doğu Iğdır’da 600 Ha alanda alkali sahaların ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte 2009-2012 yılları arasında Şanlıurfa Harran Ovası’nda 19500 Ha alanda arazi ıslahı çalışması tamamlanmıştır. 2012 yılı itibariyle Amasya Suluova-Geldingen Ovası sahasında 10250 Ha, Aşağı Seyhan Ovası (Tarsus Ovası) sahasında 6500 Ha ve Adana Yumurtalık sahasında 3000 Ha alanda drenaj ve ıslah çalışmaları başlamıştır.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

2012 yılı itibariyle Şanlıurfa Harran Ovasında 35500 Ha, Amasya Suluova-Geldingen Ovasında 10250 Ha, Aşağı Seyhan Ovasında (Tarsus Ovası) 6500 Ha, Adana Yumurtalık sahasında 3000 Ha alanda arazi ıslahı ve drenaj çalışmalarına başlanılmış ve bu çalışmalar devam etmektedir.

HEDEFLER

Mevcut haritalardan daha önce hazırlanmış envanter bilgiler altlık yapılarak gerçek veri tabanları hazırlandıktan sonra, öncelikli problem sahalarına göre toprak ve drenaj etütleri yapılmaktadır. Toprak etütlerinde toprak bünyeleri, pH, tuzluluğu, alkaliliği, toprak geçirgenliği, doğal jips miktarı, KDK, ESP, Na ve kireç olarak sınıflandırma yapılmaktadır. Taban suyu etütlerinde ise taban suyu seviyeleri, taban suyu tuzluluğu, taban suyu pH analiz sonuçları alınarak, bunlarla ilgili tüm haritalar CBS ortamında jeoistatistiksel metotla hazırlanacaktır. Sonrasında problemli sahalar ve problemin nedenleri tespit edilecektir.

Drenaj kriterleri tespiti yapılıp dren aralıkları hesaplanarak tuzluluğu yıkamak, alkaliliği çözebilmek için gerekli su ve jips miktarları hesaplanacaktır. Böylece ıslah ve drenaj projeleri hazırlanarak önümüzdeki yıllarda yatırım programına sunulacaktır. Bakanlığın belirleyeceği bütçeye göre uygulama çalışmaları yapılacaktır. Bu aşamada KOP’ta (143500 Ha), DAP’da (66000 Ha), A.S.O.’da (60000 Ha) ve Osmaniye, Kesiksuyu Aslantaş Ovasında (15000 Ha) drenaj ve arazi ıslah uygulamaları için toprak ve drenaj etütlerine başlanarak uygulama projeleri hazırlanacaktır. Islah edileceklerle birlikte drenaj problemli alanların eldeki envanter ve haritalar kullanılıp yapılacak toprak ve drenaj etütleriyle problemin cinsi, miktarı ve derecesi tespit edilecektir. Problem saha alanları bulunup problemin nedenine göre kimyasal maddeler kullanarak ve kapalı drenaj sistemleri uygulanarak arazinin ıslahı yapılacağından, bu çalışmaların ancak bir proje kapsamında yapılması gerektiğinden bu işlem bir proje faaliyet işlemidir.


ŞANLIURFA HARRAN OVASI 9.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLIURFA HARRAN OVASI 9.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 11.08.2011 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 9. Kısım Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinde 16.11.2011 sözleşmesi yapılmış olup 29.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 12.000 Ha sahada 1.928.000 m. kapalı drenaj kanalı, 5.912 adet sanat yapısı, 278.400 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 100.000 m. yüzey tahliye açılması, 100.000 m3 köy içi göl alanı ıslahı, 60.000 m. köy içi yolu, 240.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 30.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


ŞANLIURFA HARRAN OVASI 7.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLIURFA HARRAN OVASI 7.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 10.08.2011 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 7.Kısım Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinde 17.11.2011 sözleşmesi yapılmış olup 25.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 7.500 Ha sahada 1.007.500 m. kapalı drenaj kanalı, 3.392 adet sanat yapısı, 119.085 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 25.000 m. yüzey tahliye açılması, 48.355 m3 köy içi göl alanı ıslahı, 50.000 m. köy içi yolu, 200.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 30.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


ŞANLIURFA HARRAN OVASI 8.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLIURFA HARRAN OVASI 8.KISIM TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 11.08.2011 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 8. Kısım Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinde 17.11.2011 sözleşmesi yapılmış olup 25.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 10.000 Ha sahada 1.711.000 m. kapalı drenaj kanalı, 4.000 adet sanat yapısı, 208.800 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 50.000 m. yüzey tahliye açılması, 90.000 m3 köy içi göl alanı ıslahı, 80.000 m. köy içi yolu, 235.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 30.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


ŞANLIURFA HARRAN OVASI 3.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLIURFA HARRAN OVASI 3.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​AMACI

Kurak ve yarı kurak bölgelerde kuru tarımdan sulu tarıma geçilirken ilk dönemde çiftçiler yüksek kalitede yüksek verim almaya başlamışlardır. Ancak yüksek verimler alınırken, birçok sulama projesinde tarla içi hizmetlerin yapılması ihmal edilmiştir. Bu da çoraklaşmış arazilerin üzerine yeniden çoraklaşmış topraklar gelmesine neden olmaktadır. Böylece problemli toprakların üzerine problemli toprakları eklemiş oluyoruz. Tüm bu süreçler de göstermektedir ki, mutlaka tarla içi hizmetlerin, drenajın beraber düşünülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Şanlıurfa Harran Ovasında taban suyu yükselmesi nedeniyle drenaj problemli alanların tuzlu, tuzlu-alkali ve alkali sahaların tespit edilerek arazinin ıslah edilmesi ve TİGH yapılması amaçlanmaktadır. Drenaj problemli sahalarda ve tuzlu-alkali arazilerde taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altına indirerek tuzun yıkanmasıyla tarımsal üretimin arttırılmasını sağlanmaktadır. Köy içi göl alanlarını ve köy içi yollarını ıslah ederek tarımsal alt yapıyı iyileştirmek gerekmektedir. Arazi ıslahı ve tarla içi drenajı ile birlikte arazideki yüzey sularının derin drenaj kanallarına drene edilebilmesi için yüzey tahliye kanalları ve bu kanalların üzerinde yüzey tahliye yapıları yapılarak arazinin ekilir duruma getirilmesi ve verimin artırılması için gerekli tarımsal alt yapı yapılarının uygulanması sağlanmalıdır.

TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 02.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 3. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projesi işinde 22.01.2010 sözleşmesi yapılmış olup 28.01.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 7.500 Ha sahada 983.553 m. kapalı drenaj kanalı, 1.660 adet sanat yapısı, 417.600 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 52.500 m. yüzey tahliye açılması, 152.100 m. tarla içi yolu çalışmalarının 23.12.2012 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmış ve iş bitirilmiştir.


ŞANLI URFA HARRAN OVASI 6.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLI URFA HARRAN OVASI 6.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 03.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 6. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projesi işinde 22.01.2010 sözleşmesi yapılmış olup 28.01.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 7.000 Ha sahada 1.010.102 m. kapalı drenaj kanalı, 1.577 adet sanat yapısı, 174.000 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 18.750 m. yüzey tahliye açılması, 70.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 15.03.2013 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır ve iş bitirilmiştir.


ŞANLI URFA HARRAN OVASI 5.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

ŞANLI URFA HARRAN OVASI 5.KISIM KAPALI DRENAJ VE TİGH PROJESİ

TARİHÇE​

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 02.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan Şanlıurfa Harran Ovası 5. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projesi işinde 03.12.2009 sözleşmesi yapılmış olup 14.12.2009 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 5.000 Ha sahada 803.436 m. kapalı drenaj kanalı, 1.180 adet sanat yapısı, 348.000 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 50.000 m. yüzey tahliye açılması, 51.770 m3 köy içi göl alanı ıslahı, 40.000 m. köy içi yolu, 62.535 m. tarla içi yolu çalışmalarının 05.05.2013 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.AŞAĞI SEYHAN OVASI(TARSUS OVASI) TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

AŞAĞI SEYHAN OVASI (TARSUS OVASI) TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​AMACI

Aşağı Seyhan Ovasında (Tarsus Ovası) taban suyu yükselmesi nedeniyle drenaj problemli alanların tuzlu,tuzlu-alkali ve alkali sahaların tespit edilerek arazinin ıslah edilmesi ve TİGH yapılması amaçlanmaktadır. Drenaj problemli sahalarda ve tuzlu-alkali arazilerde taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altına indirerek tuzun yıkanmasıyla tarımsal üretimin arttırılmasını sağlanacaktır. Köy içi göl alanlarını ve köy içi yollarını ıslah ederek tarımsal alt yapıyı iyileştirmek gerekmektedir. Arazi ıslahı ve tarla içi drenajı ile birlikte arazideki yüzey sularının derin drenaj kanallarına drene edilebilmesi için yüzey tahliye kanalları ve bu kanalların üzerinde yüzey tahliye yapıları yapılarak arazinin ekilir duruma getirilmesi ve verimin artırılması için gerekli tarımsal alt yapı yapılarının uygulanması sağlanacaktır.

TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 10.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan Aşağı Seyhan Ovası (Tarsus Ovası) Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinin 12.11.2012 tarihinde sözleşmesi yapılmış olup 20.11.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 6.500 Ha sahada 815.215 m. kapalı drenaj kanalı, 578 adet sanat yapısı, 285.360 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 91.000 m. tarla içi yolu çalışmalarının 19.12.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


AMASYA SULUOVA-GELDİNGEN OVASI TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

AMASYA SULUOVA-GELDİNGEN OVASI TARLA İÇİ DRENAJ VE TİGH PROJESİ

​AMACI

Amasya Suluova - Geldingen Ovasında taban suyu yükselmesi nedeniyle drenaj problemli alanların tuzlu,tuzlu-alkali ve alkali sahaların tespit edilerek arazinin ıslah edilmesi ve TİGH yapılması amaçlanmaktadır. Drenaj problemli sahalarda ve tuzlu-alkali arazilerde taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altına indirerek tuzun yıkanmasıyla tarımsal üretimin arttırılması sağlanacaktır. Köy içi göl alanlarını ve köy içi yollarını ıslah ederek tarımsal alt yapıyı iyileştirmek gerekmektedir. Arazi ıslahı ve tarla içi drenajı ile birlikte arazideki yüzey sularının derin drenaj kanallarına drene edilebilmesi için yüzey tahliye kanalları ve bu kanalların üzerinde yüzey tahliye yapıları yapılarak arazinin ekilir duruma getirilmesi ve verimin artırılması için gerekli tarımsal alt yapı yapılarının uygulanması sağlanacaktır.

TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 10.08.2011 tarihinde ihalesi yapılan Amasya Suluova - Geldingen Ovası Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi işinde 22.11.2011 sözleşmesi yapılmış olup 30.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 10.250 Ha sahada 1.333.500 m. kapalı drenaj kanalı, 2.270 adet sanat yapısı, 348.000 m3 açık drenaj kanalı temizliği, 25.000 m. yüzey tahliye açılması, 55.450 m tarla içi yolu çalışmalarının 30.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


ADANA YUMURTALIK SULAMA VE DRENAJ PROJESİ

ADANA YUMURTALIK SULAMA VE DRENAJ PROJESİ

​AMACI

Adana Yumurtalı Ovasında taban suyu yükselmesi nedeniyle drenaj problemli alanların tuzlu,tuzlu-alkali ve alkali sahaların tespit edilerek arazinin ıslah edilmesi ve TİGH yapılması amaçlanmaktadır. Kapalı sistem sulama yapılması ve bazı sahalarda arazi tesviyesi, toplulaştırma sonucu oluşan bloklarda parsel yollarının yapılması, mevcut dere ve açık tahliye kanallarının temizlenmesi ve derinleştirilmesi, bloklardaki yüzey tahliye kanalları ile çevirme hendeklerinin ve çeşitli sanat yapılarının yapılması projelenmiştir.

TARİHÇE

Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve 26.12.2012 tarihinde ihalesi yapılan Adana Yumurtalık Sulama-Drenaj ve TİGH Projesi işinde 20.05.2013 sözleşmesi yapılmış olup 30.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak aynı tarihte işe başlanılmıştır. Bu proje kapsamında: 3000 Ha sahada 445.483 m kapalı drenaj kanalı, 2921 adet sanat yapısı, 682.500 m3 dere ıslahı, 150.000 m3 yüzey tahliye kanalı, 340.000 m tarla içi yol yapılması çalışmalarının 13.04.2016 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır.


TÜRKİYE'DE NİTRAT DİREKTİFİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE''DE NİTRAT DİREKTİFİ UYGULAMALARI

​AMACI

Nitrat Direktifinin amacı, yer altı, yer üstü sularında, kirliliğe neden olan tarımsal kaynaklı azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğinin önlenmesidir.

TARİHÇE

Tarımsal üretim alanlarının sınırlılığı, buna karşın dünya nüfusunun artışına bağlı olarak artan gıda ihtiyacının karşılanması sorunu, üretimde gübre ve ilaç girdilerinin aşırı kullanımı sonucunu doğurmuştur. Birim alandan daha fazla verimin elde edilmesine yönelik uygulamalar, toprak ve su kaynaklarının tahribini hızlandırmıştır. Bu da doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır.

Çevrenin bozulmasının önüne geçmek için Avrupa Birliği’nce çıkarılan su direktifleri ve ilgili hükümlerinin uygulanmasının; süreç içerisinde kayda değer bir kalite artışı sağlamadığı gözlendiğinden; AB Komisyonu tarafından, tarımda kimyasal gübre ile hayvansal gübrenin aşırı kullanımı konusunda direktif çıkarılması teklif edilmiştir. Diğer yandan; ortak tarım politikalarının oluşturulması ile bu konuda yapılan reform çalışmalarının, çevreye olan etkilerinin mutlaka göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 12 Aralık 1991 yılında suların, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinden korunmasını amaçlayan “ Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratın Sularda Yarattığı Kirlilikten Korunması Direktifi” (91/676/EEC) kısaca Nitrat Direktifi yayımlanmıştır.

Nitrat Direktifi, su direktifleri arasında yer almakta olup, yayılı kirliliğin temel kaynaklarından olan tarım kaynaklı kirliliğin kontrolünü sağlamaya yönelik bir direktiftir. Ancak, kirliliği oluşturan onlarca faktör söz konusu olduğundan, kirliliği kontrol etmek oldukça zor olup, uzun yıllar çalışmayı gerektirmektedir. Bunun en güzel kanıtı da, halen Avrupa’nın birçok ülkesinde direktifn tam anlamıyla uygulanamamasıdır. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde Türkiye’de kısa süre içerisinde Çevre ve Tarımsal Çevre konularını kapsayan direktiflerin uyum çalışmaları ile yeni direktiflerin çıkarılması yönünde kayda değer çalışmalar ve ilerlemeler kaydedilmiştir. Nitrat Direktifinin kabulü ve uygulanması, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki aşamalardan birisi olup; Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtildiği üzere, yaptığı uyum çalışmaları çerçevesinde, Nitrat Direktifi, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği adıyla hazırlanarak, 18 Şubat 2004 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE’DE NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PROJESİ (IPA)

Bakanlığımız Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında çevre başlığı altında yer alan, su kalitesinin iyileştirilmesi mevzuat uyum takviminde kısa dönem öncelikli olan; 91/676/EEC sayılı Nitrat Direktifine karşılık gelen “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” 18 Şubat 2004 tarihinde yayımlanmıştır.
 
Nitrat Direktifi’nin uygulanması beş önemli aşamadan oluşur.
Bunlar: 
Su kalitesi izleme ağı ve raporlama sisteminin kurulması,
Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi,
İyi Tarım Uygulamaları Kodunun hazırlanması ve uygulanması,
Nitrata Hassas Bölgeler için Tarımsal Eylem Planlarının oluşturulması,
Çiftçi ve Kamuoyu Bilinçlendirme çalışmaları.

Nitrat Direktifinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Bakanlığımızca IPA-I (Katılım Öncesi Mali İşbirliği) kaynaklı olarak hazırlanan “Türkiye’de Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi” yürütülmüştür.

Projenin Amacı:  AB Nitrat Direktifi uygulaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın altyapısını güçlendirerek, yüzey ve yeraltı sularında, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin azaltılmasıdır.   
 
Projenin Genel Hedefi: Türkiye’deki tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ile azotun su kaynakları, toprak ve atmosfere olan olumsuz etkisinin azaltılmasıdır.   

Proje;  Eşleştirme, Teknik Asistanlık ve Mal Alımı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. 

Eşleştirme Bileşeni

Eşleştirme projesi Avusturya liderliğinde Hollanda ve İngiltere konsorsiyum ortaklığı ile 2009 Ocak ayında başlamış, 2010 yılı Şubat ayında sona ermiştir. Bu bileşenle mevcut nitrat yönetmeliğinin uyumlaştırılması, izleme sisteminin değerlendirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili kurumlarla bilgi paylaşımı çalışmaları yapılmıştır. 

Teknik Asistanlık Bileşeni

Teknik Asistanlık ve Tedarik Bileşenlerinin ihaleleri 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır.  Teknik Asistanlık Bileşeni 2011 yılı Ocak ayında başlatılmış, 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki görevler gerçekleştirilmiştir.

Görev 1-Veri Toplama ve İzleme Yazılımı Geliştirme (DAMS):

Bu görev kapsamda; ihtiyaç analiz raporu, veri tabanı yazılımı, yazılımın testleri yapılarak, sistem kullanıcılarına eğitimler verilmiştir. Nitrat su kalitesi analiz sonuçları 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle NİBİS ( Nitrat Bilgi Sistemi)’ne online olarak veri girişi işlemlerine başlanmıştır. 
Görev 2- Raporlama Sisteminin Kurulması:
Görev kapsamında: Mevcut verilerin sisteme girişini sağlamak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca oluşturulan tarımsal kirlilik izleme ağının  kullanımını   başlatma, Türkiye   Çevresel  Bilgi  Değişim  Ağı (TEIEN)’na link sağlamak, tarımsal kaynaklı kirlilikle ilgili yıllık ve dört yıllık ülke raporları için rehber niteliğinde bir döküman hazırlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda: Türkiye’de tarımsal kaynaklı kirlilik veri tabanı, yıllık ve çok yıllık izleme raporları için rehber belge, dört yıllık ülke raporu taslağı ve yıllık ülke raporu taslağı hazırlanmıştır.

Görev 3- Nitrat Hassas Bölgelerin Belirlenmesi:

Teknik Yardım Projesi kapsamında; Bakanlığımızca temin edilen 2008-2011 yıllarına ait su kalitesi izleme verileri sonuçlarına bağlı olarak ülkemizde taslak olarak Nitrata Hassas Bölgeler (NHB) belirlenmiş çalışma sonuçlarına göre; 53 İlin, 24 Nehir Havzasının, Nitrata Hassas Bölgede yer aldığı, bu da ülkemizin %19,02 lik kısmının (148.651,30 km2) tarımsal kaynaklı kirliliğin etkisinde kaldığını göstermektedir.

Görev 4- İyi Tarımsal Uygulama Kodunun Oluşturulması:

İyi Tarım Uygulamaları Kodu, Nitrat Direktifi gereği tarımsal üretimden kaynaklanan kirliliğe karşı suların korunması amacıyla, çiftçiler tarafından alınması gereken önlemlerdir. İyi Tarım Uygulamaları Kodu’nun uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Ancak NHB’de bu kodun uygulanması mecburidir. İyi Tarım Uygulamaları Kodu’nın belirlenmesi çalışmalarında; Eşleştirme bileşeni kapsamında pilot illerde yapılan Hayvansal Gübre Yönetimi ve Bitki Besin Maddesi Yönetimi uygulamaları örnek alınarak çalışmalar desteklenmiştir. Bitki Besin Maddesi Yönetimi ve Hayvansal Gübre Yönetiminde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmıştır.
- Toprağın içerdiği N miktarı,
- Optimum verim için bitkinin N ihtiyacı,
- Hayvan gübresi ile verilecek N miktarı,
- Kimyevi gübre ile verilecek N miktarı,
- Sulama suyundan gelen N miktarı,

Görev 5- Yüzey ve Yer altı Suları İzleme Ağının Oluşturulması:
Bu görev kapsamında: Nitrat direktifne göre yüzey ve yer altı sularında izleme ağı, örnekleme istasyonu izleme frekansı ve izlenmesi gereken parametreler, veri değerlendirmesi, işlemleme ve izlemek için metot oluşturulması. Kirlilik kaynaklarının kontrolü ve örnekleme için metot oluşturulması ile su ve toprak kalitesi parametlerinin ölçülmesi için metot oluşturulması hedefenmiştir. Bu kapsamda, tarımsal kaynaklı kirlilik izleme ağı, veri aktarımı için kılavuz, kirlilik kaynaklarının tanımlanması ve kontrol edilmesi için prosedürler ve metotlar, örnekleme istasyonlarının kurulması ve örnekleme metotları için el kitapçığı ve su ve toprak kalitesi parametreleri laboratuar analiz metotları için kılavuz dökümanlar hazırlanmıştır.
Görev 6- Nitrat Direktifi için Eylem Planının Hazırlanması:

Nitrat Direktifi, Nitrata Hassas Bölgelerde  Eylem Planlarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Eylem planları hazırlandıkları tarihten sonraki dört yıl içinde uygulamaya konulacaktır. Eylem Planlarında:
1- Gübreler ve bunların uygulanma dönemleri,
2- Hayvan gübresi depolarının; kapasite ve nitelikleri
3- Toprağa uygulanacak gübre miktarı (İyi Tarım Uygulamaları Kodu’na göre; toprak eğimi ve tipi, iklim koşulları, yağış, sulama, toprak kullanımı, mevcut tarımsal uygulamalar, ekim nöbet sistemi, azot gereksinimleri, toprak ve gübreden gelen azot arasındaki denge kapsamında) belirtilir.
Teknik Asistanlık bileşeni kapsamında yapılan çalışmalar sonunda ‘Nitrat Direktifi Ulusal Tarım Eylem Planı Taslağı’ ile, 7 coğrafi / iklimsel bölgedeki taslak NHB’ler için  Eylem Planları hazırlanmıştır.

Görev 7- Nitrat Direktifinin Uygulanması için Kapasite Artırma

Programının Oluşturulması:

Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıkların merkez teşkilatı ile ve İl Müdürlüklerinde, geniş kapsamlı teknik eğitim alan, Nitrat Direktifi raporlama şartlarına ilişkin gerekli teknik dokümantasyonla desteklenen, yüzey ve yeraltı suyu izleme ağlarını kuran, Potansiyel NHB’leri belirleyen, İyi Tarım Uygulamaları’nı düzenleyen, NHB’ler için Eylem Planları ve her iklim sisteminde temel ürünler için Azot Gübreleme Planlarını düzenleyen sağlam bir uzman ekibi oluşturulmuştur. 

Nitrat Direktifi’ nin Uygulanması Projesi kapsamında, değişik eğitim konularında 29 eğitimde,  toplam 889 kişiye gerçekleştirilmiştir.

Görev 8- Bilinçlendirme Çalışmaları

Nitrat kirliliği konusunda çiftçi farkındalığını belirlemek üzere, pilot bölgelerde planlanan anket çalışması tamamlandı. Bu proje, Bakanlık ile birlikte çiftçi anketlerinin yürütüleceği ve tarımsal kaynaklı su kirliliği konusunda bilinç arttırma çalışmaların yürütüleceği hedef bölgeleri belirlemiştir. Proje ekibince ve Bakanlık personelinin uzman görüşleri doğrultusunda genel anlamda su kalitesi izleme verileri sonuçlarına göre toplamda dokuz il seçilmiştir. Bu seçim kriterleri doğrultusunda anket için Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, Edirne, Eskişehir, Muğla ve Şanlıurfa illerinde çiftçiler ve tüketicilere yönelik anket yapılmıştır.

Bilinçlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere görsel malzemeler hazırlanmıştır. 

Mal Alımı Bileşeni
Mal alımı bileşeni 2010 Aralık itibariyle başlamış olan bileşen 2011 Aralık sonunda tamamlanmıştır.

Bu bileşen kapsamında mevcut nitrat su kalitesi izlemelerini desteklemek üzere;
Bu kısımda Diyarbakır, Erzurum, Konya, Çorum illeri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine,   nitrat   çalışmalarını   desteklemek   amacıyla   önceden   yapılan   ihtiyaç analizinde belirlenen 149 kalem laboratuvar cihazı alınmış bahsedilen laboratuvarlara eğitimleri yapılarak teslim edilmiştir.

Nitrat su kalitesi izleme verilerinin değerlendirilmesi amacıyla Toprak Gübre ve Su kaynakları Araştırma Enstitüsüne GIS Desktop Kit alımı,

Nitrat su kalitesi izleme verilerinin Bakanlığımız veri merkezinde toplanması amacıyla Nitrat Bilgi Sistemi(NİBİS)için merkeze (server, yazılım, bilgisayar) ekipmanları ile 81 İl Müdürlüğüne GPS cihazı alınmış, eğitimlerini müteakip teslimleri yapılmış,

Ülke bazında 81 ilimizde yüzey ve yer altı sularında önceden koordinatlarıyla belirlenmiş izleme istasyonlarından numune alınarak analizlerinin yerinde yapılması ve anında merkeze iletilmesi amacıyla 20 adet mobil laboratuvar alımı yapılmış ve eğitimlerini müteakip bütün ülkeye hizmet verecek şekilde bölge görevi yapacak olan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Mobil Laboratuvarlarda Nitrat Direktifi gereği izlenmesi gereken analizlerin yanında, ötrofkasyon parametreleri olarak kabul edilen ortafosfat, toplam fosfor, klorofl-a, secchi diski derinliği bunun yanında su ve toprak analizleri ile ilgili suda çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık, pH, bulanıklık, topraktaki kireç miktarı, toprak bünyesi tayinleri de yapılabilmektedir.

Laboratuvarların gezici olması, komşu illere de hizmet verilebilmesi açısından serbestlik sağlayacaktır. Mevcut izleme sistemine mobil laboratuvarların adapte edilmesi, alt yapı kapasitesinin geliştirilmesi, personelin sahada çalışmasını kolaylaştıracaktır. 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
NİTRAT DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE SU KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI

Türkiye’de Nitrat Direktifi Uygulamalarını geliştirmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla iç kaynaklı Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.

AB Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi Mal Alım Bileşeni kapsamında alınan 20 adet Mobil Laboratuvar fiili olarak 1 Ocak 2013 tarihinde Türkiye genelinde çalışmaya başladı. Mevcut izleme sistemine mobil laboratuvarların adapte edilmesiyle, su kalitesi izleme çalışmalarının yerinde yapılması sağlanmıştır. Mobil Laboratuvarlardan alınan analiz sonuçlarının işlendiği Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS)  sonuçların kısa sürede işlenmesiyle raporlama çalışmaları hızlandırılmıştır.

2013 yılında tarım alanları içerisinde yüzey ve yeraltı sularında belirlenmiş yaklaşık 1800 örnekleme noktasında izleme çalışmaları yapılmıştır. İzleme noktalarının arttırılması çalışmalarına başlanmış ve 2014 yılı içerisinde 2500 noktadan izleme yapılması hedeflenmektedir. 

Su kalitesi izleme sonuçlarına ve Orman Su İşleri Bakanlığı’nca yürütülen ve Bakanlığımızın paydaşı olduğu Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi çıktılarına bağlı olarak, ileriki süreçte tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrattan olumsuz etkilenen su kaynakları tespit edilerek Nitrata Hassas Bölgeler (NHB) ve Potansiyel Nitrata Hassas Bölgeler (PNHB) belirlenecektir.

Nitrat Direktifi gereği ilan edilecek Nitrata Hassas Bölgelerde, temel amacı sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin azaltılması ve önlemesi olan, İyi Tarım Uygulamaları Kodu’nun uygulanması zorunlu hale gelecektir. 

NİTRAT DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN İYİ TARIM UYGULAMALARI KODUNUN ÜLKEMİZDE UYGULANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilindiği üzere Nitrat Direktifi çerçevesinde yüzey ve yeraltı sularının tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar yürütülmektedir.  Bu çalışmalar sonucunda, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrattan olumsuz etkilenen su kaynakları tespit edilerek Nitrata Hassas Bölgeler (NHB) ve Potansiyel Nitrata Hassas Bölgeler (PNHB) belirlenecektir. 
Bakanlığımızca Suların tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla Nitrata Hassas Bölgelerde, Nitrat Direktifi çerçevesinde İyi Tarım Uygulamaları Kodu Taslağı oluşturulmuştur. 

İyi Tarım Uygulamaları Kodu;

Gübrenin araziye uygulanmasının uygun olmadığı kapalı dönemlerin belirlenmesi,

Yüksek eğimli toprağa gübre uygulanması koşullarının belirlenmesi,

Suya doymuş, su basmış, donmuş veya karla kaplı topraklara gübre uygulanmaması,

Akarsu yakınına gübrenin toprağa uygulama koşullarının belirlenmesi,

Hayvan gübresi ve silaj gibi depolanan bitki materyallerinden gelen sızıntılar için depolama tanklarının kapasite ve inşa kriterlerinin belirlenmesi,

Kimyasal ve hayvansal gübrelerin uygulama usullerinin belirlemesi,

Ürün rotasyon sistemleri ve toprak kullanma yönetimi,

Minimum miktarda bitki örtüsünün korunması,

Çiftlik bazında gübreleme planlarının oluşturulması ve gübre kullanım kayıtlarının tutulması,

Uygun sulama sistemlerinin kullanılması kriterlerini içermektedir.

18.02.2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği revize edilerek İyi Tarım Uygulamaları Kodu, yönetmelik ekinde yer alacak şekilde kurum görüşlerine sunulacaktır.  Bu yönetmeliğin 2014 yılında yayınlanması planlanmaktadır.
Sularda Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin önlenmesine yönelik Nitrat izleme ve İyi Tarım Uygulama Kodu’nun uygulanmasına yönelik çalışmalardan sorumlu BİRİM oluşturulma çalışmaları devam etmektedir. Bu birimin İl ya da bölge bazlı olarak oluşturulması düşünülmektedir.

NİTRAT KİRLİLİĞİ İZLEME AĞI GENİŞLETME VE İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU UYGULANMASINA YÖNELİK EYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bilindiği üzere; Nitrat Direktifinin Uygulanması kapsamında, Çevre Faslı (27 nci Fasıl)  altında yer alan 91/676/EEC sayılı Nitrat Direktifi uyumlaştırılarak “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” hazırlanmış ve 18 Şubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Direktif ve Yönetmelik hükümlerinin karşılanabilmesi için:

Nitrat kirliliğine maruz olan su kaynaklarının belirlenmesi,

Nitrata Hassas Bölgelerin tanımlanması/ belirlenmesi,

İyi tarım uygulamaları kodunun ve uygulamalarının geliştirilmesi,

Her hassas bölge için “Eylem Planlarının” oluşturulması,
Su kalitesi izleme ağı kurulması ve raporlama,

Çiftçi ve Kamuoyu farkındalığının oluşturulması,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak ve hâlihazırda tamamlanan çalışmaları geliştirmek amacıyla IPA (Katılım Öncesi Mali yardım) kapsamında yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma alt başlığı altında yer alan SEI (AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri) olarak teklif edilmiş ve gerekçeler yeterli bulunarak AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Genel hedefi; “AB Nitrat Direktifinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, Tarımsal Kaynaklı Nitrat kirliliğinin azaltılması ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi” olan projenin bütçesi 300.000 €,, süresi 6 ay olup, 08 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Projenin Spesifik Amaçları:

Nitrat Kirliliği İzleme Ağının genişletilmesi, 

Nitrata Hassas Bölgeler ile Potansiyel Nitrata Hassas Bölgelerin yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları Kodunun uygulanması ve buna yönelik eylem planlarının oluşturulması 

Projeden Beklenen Çıktılar: 

İyi Tarım Uygulaması Kodun Uygulanması için çiftçilerin bilinçlendirilmesi 

Mevcut verilerin değerlendirilmesi ve su kalitesi analiz yöntemlerinin uyumlaştırılması,

Nitrat Kirliliği İzleme Ağının Güncellenmesi ve Uyumlaştırılmasıdır.
Proje Süresince Talep Edilen Görevler

İyi Tarım Uygulamaları Kodu Uygulaması:

Bu göreve ilişkin çıktılar; 
a) İyi Tarım Uygulamaları raporunun hazırlanması, 
b) İyi Tarım Uygulamaları için halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları içinde;   2 animasyon, 1 adet video yaklaşık 1500 broşür ve poster bulunması, 
c) Uygulama planları üzerine 6 eylem planı toplantısının yapılması.
Mevcut Verilerin Değerlendirilmesi Ve Su Analiz Yöntemlerinin Uyumlaştırılması:
Bu göreve ilişkin çıktılar; 
Su Kalitesi Analiz Raporun hazırlanması.
Güncelleştirme ve Nitrat Kirliliği İzleme Ağı Uyumu:
Bu göreve ilişkin çıktılar; 
Nitrata Hassas Bölgelere Ait Raporun hazırlanması.

AB NİTRAT DİREKTİFİ UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE AVRUPA YEŞİL TARIM PROJESİ

Nitrat Yönetmeliği gereği oluşturulan su kalitesi izleme çalışmaları yüzey sularında ayda bir kez, yeraltı sularında da üç ayda bir kez olmak üzere periyodik olarak izlenirken, Yönetmelik kapsamında hizmet içi eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. 

IPA-2013 bileşenin “Tarım ve Kırsal Kalkınma“ başlığı altında yer alan Yeşil Tarım Projesi, çapraz uyumun en önemli konularından birisi olan, iklim değişikliği ve çevre konularında yarar sağlayacak yeşil tarımı da içine alan Nitrat Direktifi hakkındaki ulusal uygulamaların geliştirilmesini hedeflemektedir.  Toplam bütçesi 1.704.640 Euro olan bu proje ile yeşil uygulamaların yapılacağı tarımsal işletmelerden elde edilecek veriler ışığında Nitrat Direktifinin Türkiye’de uygulanmasının maliyeti belirlenecek, tarımsal kirliliğin neden olduğu özellikle nitrat kirliliği ile ilgili olan kapasite gelişimi ile birlikte farkındalığın artması sağlanacaktır. Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ

​ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ
2010 – 2015

Projenin amacı: Proje, Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğu azaltmayı ve tarımsal üretimde gelişme sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda amaçlar:

Tarımsal üretimde ticari boyuta geçme konusunda istekli olan ve bunu yapabilecek kırsal üreticilerin (kadın, erkek) gelirlerini artırmak, 

Bu üreticilerin ticari boyuta geçmelerini engelleyen altyapı yetersizliklerini gidermek

Bu süreçte desteklenmeleri için kurumsal yayım hizmetlerini güçlendirmek ve proje yönetim kapasitesini artırmak olarak belirlenmiştir.

2013 Yılı Faaliyetleri

Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

2013 yılı ilkbahar döneminde bölgede mısır silajının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon sahaları tespit edilmiş, lojistik işlemleri tamamlanmış ve 150kg. mısır tohumu, 3.750 kg gübre ve 1.875 kg üre alımı gerçekleştirilmiş olup, Kars İli; Arpaçay İlçesi 3 çiftçi 10’ar da, Kağızman İlçesi 5 çiftçi 5’er da. ve Selim İlçesi 6 çiftçi 5’er da. olmak üzere 14 çiftçiyle 85 da alanda silajlık mısır demonstrasyonu yapıldı.

Tarımsal alet ve ekipman destekleme yatırımları kapsamında açılan program sonrası 154 çiftçimize balya, ot biçme makinesi, el traktörü, süt sağım makinesi ve pülverizatör makineleri için destek sağlanmıştır. Toplam proje destek miktarı 694.253 dolar olup 463.235 dolar çiftçi katkısı sağlanmıştır. 

Bölgede mibzerli ekimi yaygınlaştırmak amacıyla talep edilen 2 adet mibzer, Kars ve Ardahan il müdürlüklerine birer adet olmak üzere alınmış ve teslim edilmiştir.

Projenin tarım ve hayvancılık bileşenlerine yönelik faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan 2014 yılı yatırım programına yönelik çalışmaların birinci evresi tamamlanmıştır. Özellikle yem açığı, süt toplama ve pazarlama, ekonomik tesis olanakları, kooperatifleşme, hayvan ırkının ıslahı ve yerel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çeşitli yatırım fırsatları tespit edilmiş ve ekonomik analizler tamamlanmıştır.

5 Adet yarı açık ahır demonstrasyonu yapılacak çiftçiler belirlendi.

Kars İli Arpaçay İlçesinde 1 çiftçiye 3 da ot silajı demonstrasyonu yapıldı.

Kars ilinde Kağızman ilçesinde 1 adet 240 m2 örnek sera kurulumu tamamlandı.

Soğuk süt zinciri kurma projesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kars İli; Selim İlçesi 1 çiftçi 10 da., Sarıkamış 1 çiftçi 10 da. ve Arpaçay İlçesi 1 çiftçi 3 da. olmak üzere 3 çiftçiyle lenox (yem şalgamı), triticale ve macar fiği ekimi yapıldı.

Kars İli Selim İlçesi Koyunyurdu köyünde 1 adet ahır yapımı tamamlandı.

Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi

Silajlık mısır tohumu, gübre ve üre alınarak 15 adet üretici ile yapılan silajlık mısır demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Artvin İli Yusufeli ilçesi Kılıçkaya Köyünde 2 çiftçiye 2 şer da ceviz bahçesi, Yusufeli ilçesi İşhan köyünde 1 adet 2 da ve Çevreli köyünde 2 adet 1 er da bağ tesisi edilmiş olup bahçeler ihatalı, damla sulamalı ve bağlarda telli terbiye sistemi uygulanmıştır.

Kars ili Kağızman ilçesi Esenkır köyünde 1 adet 5 da ceviz bahçesi, Kars ili Kağızman ilçesi Günindi köyünde 1 adet 5 da kayısı bahçesi kurulmuş olup bahçelerin ihatası damla sulama sistemi kurulmuştur.

Ardahan ve Kars illerinde toplam 3 köyde ot silajı demonstrasyonu yapıldı.

Kars İli Kağızman İlçesinde 1 adet 240 m2’lik örnek sera yapımı tamamlandı. 

Köy Altyapı Yatırımları

Ardahan İlinde 2,8 milyon dolar ihalesi gerçekleştirilen Hayvan Pazarı inşaatı devam etmektedir.

Özellikle Artvin ve Ardahan köylerinden gelen yoğun talep üzerine, mera ve yaylalarda sondaj işlemleri, sıvatlar, hayvan bakım ve yönetim merkezleri ve ağılları içeren tek tip projelerin hazırlanması için ön hazırlıklar başlatılmıştır.

Proje kapsamında sondaj yapılacak; Ardahan İli Merkez İlçesi Nebioğlu Köyü Yaylası, Merkez İlçesi Bayramoğlu Köyü Yaylası, Göle İlçesi Kalecik Köyü Yaylası ile Kars İli Selim İlçesi Koyunyurdu Köyü Merası ve Kağızman İlçesi Çallı Köyü Yaylası olmak üzere 5 köyde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Hidrolojik Etüt çalışmaları tamamlanmıştır.

Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

Kurumsal Güçlendirme ve Kırsal Halkın Bilinçlendirilmesi

Kars ilinde ilçe Gıda ve Tarım müdürlüklerinin eksikliklerini gidermek için çeşitli IT ve ofis malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.
 
Proje yönetim birimi ve her üç ilde görevli kırsal kalkınma koordinatörlerinin katılımı ile Gaziantep Tarım ve Hayvancılık fuarına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Köy Kalkınma kooperatiflerinin başkanlarına yönelik vizyon geliştirme ve deneyim kazandırma amacıyla Aksaray ve İzmir (Tire) kooperatiflerine ziyaret gerçekleştirilmiştir.

İzmir’de Agroexpo tarım ve hayvancılık fuarına İl ve İlçe Müdürlerinin katılımı sağlandı ve modern tesisler ziyaret edildi, orta dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kars iline 1 adet minibüs ve 1 adet pick-up, Ardahan iline 1 adet pick-up alımı yapıldı.

Proje Yönetimi 

Proje yönetim biriminin saha gezilerini aksatmadan yürütebilmesi amacıyla bir adet araç kiralanmıştır.

Proje yönetim biriminde görev yapmak üzere Tarım Ekonomisti 2013 yılı Ekim ayında görevine başlamıştır.

​DİYARBAKIR- BATMAN-SİİRT KALKINMA PROJESİ

​DİYARBAKIR- BATMAN-SİİRT KALKINMA PROJESİ
2007-2014

Projenin amacı: Proje illerinin kırsal bölgelerindeki nüfusun, ekonomik ve sosyal statüsünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Proje illerinde yer alan köylerdeki mevcut üretim ve istihdam imkânları esas alınarak, verimlilik ve yaşam kalitesinin arttırılması, tarım ve tarım dışı alanlarda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve hedef kitlenin istihdam edilebilirliğinin arttırılması için bireysel ve kurumsal kapasite gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Projenin Bileşenleri

Bileşen-A: Köy Geliştirme Programı

A1- Bilinçliliği Artırma
A2- Çiftçi Eğitimi ve Öğretim
A3- Köy İyileştirme Altyapısı    

Bileşen-B: Kırsal Ekonomik Büyüme

B1- Tedarik Zinciri Yönetimi
B2- Katkı Hibeleri
B3- İş Aracılık Hizmetleri
B4- Kapasite Oluşturma  

Bileşen-C: İstihdam İçin Kapasite Oluşturma    
 
Bileşen-D: Program Organizasyonu ve İdaresi

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Alt Yapı Faaliyetleri Kapsamında; 

13 adet Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Sistemi,
2 adet İçme Suyu Deposu
7 adet Boru Döşeme İle Yol Geçişi 
1 adet Dere Islahı
2 adet Menfez yapılmıştır.
5 adet Hayvan İçme Suyu Göleti
5 adet Kapalı Sistem Sulama Kanalı
6 km arazi yolu ıslahı gerçekleştirilmiştir.

Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Kapsamında; Farklı konularda düzenlenen eğitim programlarına 1863 çiftçi katılım sağlamıştır.

Katkı Hibeleri Programı Kapsamında; Meyvecilik ve Süt sektörleri kapsamında 8 adet Stratejik Yatırım Planı hazırlanmış olup, bu çerçevede; 14.389.513 TL lik Yatırım Tutarının 6.256.733 TL lik kısmı gerçek ve tüzel kişilere Katkı hibe ödemesi olarak yapılmıştır.

Tarım İl Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Kapasite Oluşturma;

Proje personeline yönelik, kapasite geliştirme amaçlı düzenlenen farklı konulardaki eğitim programlarına 244 teknik personel katılmıştır.

İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Kapsamında; toplam 300 kişi meslek edindirmeye yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılmıştır.

Meyveciliğin ve Bağcılığın Geliştirilmesi Kapsamında; demonstrasyon amaçlı 625 da alanda farklı çeşitler kullanılarak kapma meyve bahçesi kurulmuştur. Diyarbakır İlinde 400 da alanda 19.770 adet farklı türde fidan, Siirt İlin de 208 da alanda 13.000 adet kiraz fidanı demonstrasyon amaçlı dağıtımı yapılmıştır.  

Proje Organizasyonu ve İdaresi Faaliyetleri Kapsamında; Proje İllerinde Proje Yönetim Birimleri oluşturularak alet, ekipman ve araç ihtiyaçları sağlanmıştır

​SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİ

SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİ
2006-2013

Projenin amacı: Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi, Sivas ve Erzincan illerinin az gelişmiş bölgelerinde, tarımsal verimliliğin ve gelir seviyesinin artırılması sağlanarak, kırsal göçün önlenmesidir.​

Projenin hedefi: Sivas ve Erzincan’ın kırsal bölgelerindeki sosyal ve ekonomik alt yapıyı iyileştirmek, tesis etmek ve köy hayatının kalitesini geliştirmek, proje illeri için önem arzeden ürünlerin pazar entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve yayım yoluyla; yerel kalkınma kapasitelerini geliştirmektir.

Projenin Bileşenleri

Köy geliştirme: Köy düzeyindeki yaşam kalitesini geliştirerek, fakirlik etkisini ortadan kaldırmak üzere, sosyal ve ekonomik alt yapı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Çiftçilik Desteği Ve Tarımsal Pazarlama: Proje illeri için en yüksek Pazar potansiyeline sahip sektörlerin/ürünlerin değer zinciri analizleri yapılarak, stratejik yatırım planlarıyla önerilen yatırımlara, finansal destekler sağlanmaktadır.

Proje yönetimi ve organizasyon: Proje illerinde proje yönetim birimlerinin kurulması, satın alma, izleme ve değerlendirme, eğitim ve teknik yardım dahil olmak üzere, uygulama düzenlemeleri sağlanmaktadır.

 Yapılan Faaliyetler
Sosyal Alt Yapı Yatırımları:

* 30 köyde Kanalizasyon ve doğal arıtma tesisi, 
* 1 köyde içme suyu deposu,
* 1 köyde içme suyu rehabilitasyonu, 
* 2 köyde taşkın koruma amaçlı istinat duvarı, 1 köyde ulaşım amaçlı menfez, 
* 3 köyde fırın

Ekonomik Alt Yapı Yatırımları:

* 7 köyde arazi yolu,
* 183 köyde hayvan içme suyu yapısı,
* 1 adet Toprak Tahlil Laboratuvarı yapılmıştır.
* 7 adet KAPALI BORULU BASINÇLI SULAMA tesisi ile ilgili inşaatların fiziki olarak %90’ı tamamlanmış olup, bu yıl bitirilecektir.   
 
Bilinçlendirme Ve Eğitim Faaliyetleri:

* 23 adet uygulamalı çiftçi eğitim gezisinde; 562 çiftçinin Bursa, Mersin, İzmir ve Artvin illerinde bulunan modern eğitim merkezlerinde eğitilmeleri sağlanmış, 51.386 dekar alanda da demonstrasyon faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin tanıtımı amacıyla düzenlenen çiftçi toplantılarına 9.580 kişinin katılımı sağlanmıştır.      

Çiftçilik Desteği Ve Tarımsal Pazarlama Faaliyetleri:

* Sivas için süt ve arıcılık, Erzincan için Süt ve Kuru fasulye sektörü stratejik yatırım planı hazırlanmıştır. 

Proje Yönetimi Ve Organizasyon Faaliyetleri:

* İl Müdürlüklerimizin hizmet sunum kapasitelerini geliştirmek üzere; 17 adet hizmet aracı alınmış, demonstrasyonlarda kullanılmak üzere tarımsal makine ve alet ihtiyaçları giderilmiş, enformasyon ekipmanları temin edilmiş ve hizmet binalarının rehabilitasyonu gerçekleştirilmiştir.
* Proje personelinin kapasitelerini artırmak üzere;  yabancı dil ve teknik eğitimleri sağlanmıştır.

​DOKAP-TARIM PROJESİ

DOKAP-TARIM PROJESİ

(Doğu Karadeniz Bölgesinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi Projesi)
2007 – 2013

Projenin amacı: Çiftlik Geliştirme metodunu 6 proje ilindeki küçük ölçekli çiftçilere yaymak ve model alandaki küçük ölçekli çiftçilerin gelirlerini artırmak.
JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı)  ve Bakanlığımız arasında 20 Ekim 2006 tarihinde “Teknik İş Birliği Anlaşma Metni” imzalanmıştır. Anlaşma metni gereğince projedeki JICA’ nın teknik işbirliği, 31 Mart 2010 tarihinde tamamlanmış olup,  2013 yılı sonuna kadar projenin Bakanlığımız kaynakları ile devam edeceği taahhüt edilmiştir. Her ne kadar teknik işbirliği tamamlanmış olsa da JICA uygulama süresi boyunca  “Kıdemli Gönüllü”  ve “Ülke Odaklı Eğitim” programları gibi uygulamalarla projeyi desteklemeye devam etmektedir.

Projenin Uygulama Alanı: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illeri

   Projenin Ana Faaliyet Konuları
Ek gelir kaynaklarına ait üretim tekniklerinin belirlenmesi:
1) Yarı turfanda çilek yetiştiriciliği, yüksek rakımlı yerlerde çilek yetiştiriciliği, çeşit denemeleri,
2) Düşük maliyetli seraların kurulması,
3) Mavi yemiş (likarba) yetiştiriciliği,
4) Ot silajının hazırlanması,
5) Ürün yetiştiriciliği takvimleri hazırlanması,
6) Yeni ürün yetiştiriciliği (tatlı mısır, tatlı patates, v.b.)
7) Peyzaj amaçlı fidan yetiştiriciliği 

Çiftlik durumunun göz önünde bulundurulmasıyla ek gelir kaynaklarının kombinasyon modellerinin incelenmesi (ana ürünler için gelir dengesi ve iş gücü gereksinimini değerlendirilmesi)

Çiftlik analizi, pazar araştırması, ek gelir kaynaklarının uygun üretim tekniği ve çoklu tarımın planlanmasına yönelik kitapçıkların hazırlanması

Model ve yayım alanlarındaki proje personeline yönelik eğitimlerin (Japonya’ da) uygulanması

Model ve yayım alanlarındaki çiftçilerin örgütlenmesi

Çoklu tarımın model alanlara tanıtılması

Kadın çiftçilerin örgütlenmesi, Kadın gruplarına ek gelir faaliyetlerinin tanıtılması

Çiftçilere yönelik çalışma gezilerinin düzenlenmesi

Yayım alanlarının seçimi

Çiftlik geliştirme planının hazırlanması ve uygulanması

Kıdemli Gönüllü Uzman (2 yıl süreliğine görevlendirilen Japon uzman) ile sebzecilik ağırlıklı olmak üzere Japonya’daki bitkisel üretimde yeni uygulamaların proje alanında tatbik edilmesi

Proje çerçevesinde Trabzon ilinde çalışmalarını yürüten Japon Kıdemli Gönüllü Uzmanın çalışmaları takip edilmiş, diğer proje alanlarına uygulanabilirliği konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

21 Mayıs 2013 tarihinde Proje Karma Komite Koordinasyon Toplantısı Trabzon ilinde gerçekleştirildi.

Haziran ayı içerisinde JICA ve Genel Müdürlüğümüzce “Proje sonrası Değerlendirme Çalışması” ile ilgili olarak anket formları tamamlanmıştır. 3-6 Temmuz 2013 tarihinde proje yayım alanlarında değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Çiftçi Örgütlenmesi ve Pazarlama” konusunda bir Japon Kıdemli Gönüllü uzmanın 3 Temmuz 2013 tarihinde Giresun ilinde göreve başlamıştır.


GÖKSU-TAŞELİ HAVZASI TARIMSAL VE KIRSAL GELİR KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

GÖKSU-TAŞELİ HAVZASI TARIMSAL VE KIRSAL GELİR KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje 2014 yılı yatırım programına alınmış olup, proje dökümanları ve finansman çalışmaları yapılmaktadır.

​BAYBURT-GÜMÜŞHANE-RİZE İLLERİ ÜST KELKİT HAVZASI TARIMSAL VE KIRSAL GELİR KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

​BAYBURT-GÜMÜŞHANE-RİZE İLLERİ ÜST KELKİT HAVZASI TARIMSAL VE KIRSAL GELİR KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje 2014 yılı yatırım programına alınmış olup, proje dökümanları ve finansman çalışmaları yapılmaktadır.
''