T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

30. ULUSLARARASI ŞEKER ÖRGÜTÜ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

Yayın Tarihi : 26.11.2021

​ISO Yönetim Kurulu Üyesi, Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi TUNÇ, Başkanımız Sayın Mümtaz SİNAN ve Tarım ve Orman Uzmanı Koordinatör Fatih YILDIRIM 23-24 Kasım 2021 tarihleri arasında Londra/İNGİLTERE'de düzenlenen Uluslararası Şeker Örgütü (ISO)'nün olağan toplantısına katılım sağlamıştır. 30. ISO Uluslararası Semineri aylarca süren izolasyondan sonra şeker ve biyoyakıt dünyasındaki tüm kilit paydaşları bir araya getirerek iki verimli gün sunmuştur. Ayrıca, sektörle ilgili sorunları ele alan ve karşılaşılan zorlukları özetleyen bir gündem yer almaktadır. COVID-19 şartlarında tüm katılımcılar toplantı süresince sırasıyla;

-ISO Semineri,
-Piyasa Değerlendirme Tüketim ve İstatistik Komitesi (MECAS) toplantıları,
-ISO Konsey toplantılarına 
katılım sağlanmıştır.

Şeker Konseyi Toplantısında Dünyada ve Türkiye'de şeker piyasasında meydana gelen önemli gelişmelere ilişkin olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Son olarak, ISO toplantıları sonrasında heyet Londra Büyükelçiliğimize ziyarette bulunmuştur.