T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ŞEKER SEKTÖRÜ MASTER PLANI ÇALIŞTAYLARI

Yayın Tarihi : 3.12.2021

​Şeker sektörünün etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla orta ve uzun vadede yurt içi şeker talebinin yurt içinden sağlanması için su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün hammadde ihtiyacı ile mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alınarak, sektörün ilgili tarafları ile Başkanlığımız ve TÜBİTAK–TÜSSİDE işbirliği çerçevesinde hazırlanmakta olan Şeker Sektörü Master Planı kapsamında Türkiye’de pancar üretimine yönelik saha çalışmaları Eylül, Ekim ve Kasım aylarında tamamlanmıştır.  

Bu doğrultuda, pancar üretimi ile mevcut durum tespiti ve maliyet analizini içeren Çalıştaylarımız  sırasıyla Adapazarı, Kırklareli, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ankara, Kırşehir, Kastamonu, Burdur, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Elbistan, Erzincan, Muş ve Konya’yı kapsayan 22 üretim merkezinin olduğu illerde gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştaylarımıza; 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörel ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü,
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Kalkınma Ajansı
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, 
Tarım Kredi Kooperatifleri
Şeker İş Sendikası ve
İllerimizdeki
Şeker Fabrikası Yöneticileri, 
Pancar Ekicileri Kooperatifi, 
Ziraat Odası, 
Sulama Birlikleri, 
İlaç ve Gübre Firmaları,
Pancar Söküm, Hasat ve Lojistik Firmaları
Üniversitelerimizden akademisyenler ile pancar çiftçilerimiz katılmış böylece tüm sektör paydaşları şeker sektörün geleceğine katkı sağlamıştır.  
Diğer taraftan sektörün olumlu ve geliştirmeye açık yönleri katılımcılar tarafından müzakere edilerek öncelikler belirlenmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir. Ayrıca şeker pancarına ilişkin toprak işlemeden, tarla hazırlığına, ekim, gübreleme, ilaçlama ve sulamadan hasata kadar olan maliyetler konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır.