T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ŞEKER İTHALAT TARİFE KONTENJANI

Yayın Tarihi : 27.05.2022
"Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 5615)" ile "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", 27 Mayıs 2022 Tarihi itibarıyla Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile, 15.10.2022 tarihine kadar 1701 G.T.P. ile kamış veya pancar şekeri için sıfır gümrük vergisi ile 400.000 tonluk tarife kontenjanı açılmıştır.
Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında yürütülecektir.
Bahse konu Tebliğin 4 üncü Maddesinde "1) Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1701 G.T.P.’de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılır."
(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir." hükümleri yer almaktadır. 
Başkanlığımızca düzenlenen C Şekeri Tahsisat Belgeleri karşılığı olarak İthalat Lisansı alan imalatçı/ihracatçıların  bu  kapsamda  kullanılan  Tahsisat  Belgeleri iptal edilecektir. İptal edilecek Tahsisat Belgesi, İthalat lisansı miktarı ile sınırlı olacaktır. İthalat yapılan miktardan eksik kalan miktarın Tahsisat Belgesine kayden alımı için ise ithalat süresinin (15 Ekim 2022) bitiminde gerçekleşen ithalat miktarları üzerinden mükerrer alımları önleyecek ve hak kaybına imkan vermeyecek şekilde çalışma yapılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.