T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Şeker Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Yönetimi Projesi kapsamında gerçekleşen çevrimiçi eğitimler başarı ile tamamlanmıştır.

Yayın Tarihi : 10.06.2022

Şeker Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Yönetimi Projesi kapsamında, Başkanlığımız personeli ve şeker üreticisi şirketlerin kalite ve kontrol mühendislerinin katılımı ile gerçekleşen çevrimiçi eğitimler başarı ile tamamlanmıştır. Toplam beş gün süren eğitimlerde; şeker pancarında münavebe ve tarla hazırlığı, şeker pancarı yetiştirme teknikleri, bakım işleri, şeker prosesinde üretim parametreleri ve önemi, şeker pancarının teknolojik değeri, pancar analiz laboratuvarları-işlenen ve bedeli ödenen pancarın polar şekeri arasındaki fark ve sebepleri, linyit kömürü özellikleri, kalite parametreleri ve analizleri, beyaz şeker kalitesi ve standartları, melas kalitesi  konularında uzmanlarınca eğitimler verilmiştir.