T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.

Yayın Tarihi : 16.3.2020

Başkanlığımız koordinasyonunda, 09-13/03/2020 tarihleri arasında, Orman Genel Müdürlüğünün merkez binasının Ardıç ve Sığla eğitim salonlarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin eğitim görevlisi olarak bulunduğu, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitim Programı düzenlenmiştir.

Eğitimde, Başkanlığımız İç Kontrol Daire Başkanlığı uzmanları ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra, Bakanlığımız bağlı kuruluşlarından Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün strateji geliştirme birimlerinin iç kontrol çalışmalarını yürüten personel yer almıştır.

Tüm kamu kurumlarına İç Kontrol Sistemine uyum sağlama çalışmaları kapsamında, merkezi uyumlaştırma görevi bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığının rehberliğinden yararlanmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, farklı bakanlıkların uygulamalarını değerlendirmek ve Bakanlığımız bağlı kuruluşlarının aynı konuda aynı bakış açısına sahip olmalarını sağlamak imkânı da bulunmuştur.

Bununla birlikte, İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında kurumların Hazine ve Maliye Bakanlığından beklentileri ile anılan Bakanlığın kamu kurumlarından beklentileri de istişare edilmiştir.

Eğitim programı anılan kurumların strateji geliştirme daire başkanları ile iç kontrol daire başkanlarının katılımıyla Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ersin TOPÇUOĞLU' nun açılış konuşmasıyla başlamıştır. Eğitim planı, süreç tasarımı, risklerin belirlenmesi, ilave kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi ve risk yönetimi eylem planının oluşturulması olarak belirlenmiştir. Her bir adımı farklı eğitmenler tarafından uygulamalı olarak başarıyla gerçekleştirilen eğitim, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yapılan genel değerlendirme ve düzenlenen sertifika töreni ile tamamlanmıştır.