T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi

Yayın Tarihi : 18.6.2020

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında; coğrafi işaretlerde farkındalık artırmaya yönelik bölgesel etkinliklerin altıncısı,  12 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan etkinliğe; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı Erhan YALÇIN, Kırklareli Gıda ve Yem Şube Müdür V. Taner Akçakaya, İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri ile üreticilerden 45 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Tekirdağ ve Kırklareli il müdürlükleri adına yapılan konuşmalar ile başlayan etkinlik,  Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan Coğrafi İşaretler konulu kısa film gösterimi, "Coğrafi İşaretler", "Başvuru Dosyasının Hazırlanması" ve "Pazarlama Aracı Olarak Coğrafi İşaretler" konulu sunumları ve Bakanlığımız GKGM konu uzmanı Mehtap AYDINLI'nın "Coğrafi İşaretlerde Denetim" konulu sunumları ile devam etmiştir. Trakya Kalkınma Ajansı adına Gamze SARICA, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Halide Çetin ÖZ, Kırklareli Ticaret Borsası adına Dr. Buket AŞKIN ve Kırklareli Arıcılar Birliği'nden Cemalettin SAYGILI tarafından yapılan sunum ve konuşmaları müteakip,  Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL;  ülkemizin coğrafi işaret potansiyeline değinerek tescil almanın son değil bir başlangıç olduğunu ve ürünlerimizin dünyada hak ettiği yeri kazanması, ülkemize katma değer sağlaması ve kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor olması bakımımdan coğrafi işretlerin önemi ile Bakanlığımızca bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma yapmıştır.

Etkinlik, katılımcıların memnuniyetleri ve karşılıklı iyi dileklerin ifade edilmesiyle sona ermiştir.