T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi : 2.7.2020

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülen "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında; 11 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle, projede yer alan 14 pilot ildeki hedef tarımsal örgütler ve İl Müdürlükleri proje personelinin katılımıyla, tarımsal amaçlı üretim yapan kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin markalaşma ve yeni pazarlara açılma olanaklarını artırabilmek amacıyla bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Sayın Özgür Akif TEL'in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Toplantıda, hedef tarımsal örgütlere yönelik özellikle pandemi sürecinde değişen pazarlama metotları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca ürünlerini online olarak satmaları ve sözleşmeli üretim yapmalarının sağlanması amacıyla Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemi tanıtılmış ve örgütlerin sisteme dahil olmaları yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, katılımcıların DİTAP sistemine katılım ve online pazarlama olanaklarının geliştirilmesi yönündeki temennilerini ifade etmeleri ile sona ermiştir.