T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" Kırıkkale, Kırşehir ve Amasya, Tokat Programları

Yayın Tarihi : 30.9.2020

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında; 2020 yılı bölgesel etkinliklerinden beşincisi; 23 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kırıkkale ve Kırşehir illerini kapsayan etkinliğe; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Kırıkkale İl Müdür Yardımcısı Seda KARACA, Kırşehir İl Müdür Yardımcısı Suat VEYİSOĞLU, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa KAN, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nursal KOCA, İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcilerinden katılım sağlanmıştır.

Altıncı bölgesel etkinlik yine video konferans yöntemiyle 28 Eylül 2020 tarihinde Amasya ve Tokat illerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Amasya İl Müdür Yardımcısı M. Emin AYDIN, Tokat Gıda ve Yem Şube Müdürü Hacı Bayram AYATA, İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcileri ile üreticilerden katılım sağlanmıştır.

Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL'in açılış yaptığı konuşmalarda; coğrafi işaretlerin önemi ve ülkemizin coğrafi işaret potansiyeline dikkat çekilerek, ürünlerimizin hak ettiği yeri bulması için "Etkili Tanıtım, Sıkı Denetim"in şart olduğu vurgulanmış ve bu kapsamda Bakanlığımızca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Medya iletişim araçlarından yararlanarak coğrafi işaretlerin hikâyeleştirilmesi, tanıtımının yapılması ve görünürlüğünün sağlanması amacıyla il müdürlüklerince irtibat personeli olarak görevlendirilen teknik personel ile çalışmalara başlandığı, coğrafi işaretlerin tanıtımı amacıyla bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulanmıştır.

"Coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması" görevi çerçevesince; coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hazırlanan yönetmelik çalışmasından bahsedilmiştir.

Sonrasında; Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan Coğrafi İşaretler konulu kısa film gösterimi, "Coğrafi İşaretler" ve "Pazarlama Aracı Olarak Coğrafi İşaretler" konulu sunumlar ve Bakanlığımız GKGM konu uzmanı Mehtap AYDINLI'nın "Coğrafi İşaretlerde Denetim" konulu sunumları gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların illerindeki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin tescil süreçleri, ürünlerinin tanıtımı, denetimi konusunda yaptıkları sunumlarla devam eden etkinlikler, katılımcıların memnuniyetleri ve karşılıklı iyi dileklerin ifade edilmesiyle sona ermiştir.