T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" Sakarya, Yalova ve Elazığ, Malatya Programları

Yayın Tarihi : 21.12.2020

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında; coğrafi işaretlerde farkındalık artırmaya yönelik Sakarya ve Yalova illerini kapsayan bölgesel etkinlik 3 Aralık 2020, Elazığ ve Malatya  illerini kapsayan bölgesel etkinlik ise 15 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

  Sakarya ve Yalova illerine yönelik etkinliğe; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit EROL, Yalova İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan SAKİNCİ, İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcilerinden katılım sağlanmıştır.

Etkinlik programı çerçevesinde; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL'in  açılış konuşmasını Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit EROL ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan SAKİNCİ'nin konuşmaları takip etmiştir.  Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan Coğrafi İşaretler konulu kısa film gösteriminin ardından, Coğrafi İşaretler/ Pazarlama Aracı Olarak Coğrafi İşaretler sunumu ve Bakanlığımız GKGM konu uzmanı Mehtap AYDINLI'nın "Coğrafi İşaretlerde Denetim" konulu sunumları gerçekleştirilmiştir. Sakarya Ticaret Borsası adına Yasemin ARIKAN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü adına Dr. Yasin ÖZDEMİR, Çınarcık Hanımelleri Kooperatifi adına Elif KURT, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adına Elif SARIOĞLU ve Mesut KAPLAN'ın konuşmalarının ardından etkinlik, katılımcıların memnuniyetleri ve karşılıklı iyi dileklerin ifade edilmesiyle sona ermiştir. 

Elazığ ve Malatya illerine yönelik etkinliğe; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan KARAHAN, Malatya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan ÇOLAK,  İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK temsilcilerinden katılım sağlanmıştır.

Etkinlik; Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif TEL, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan KARAHAN, Malatya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan ÇOLAK, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan ÖZCAN, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap YOĞUNLU ve Ağın Belediye Başkanı Ali USLU'nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan Coğrafi İşaretler konulu kısa film gösteriminin ardından, Coğrafi İşaretler/ Pazarlama Aracı Olarak Coğrafi İşaretler sunumu ve Bakanlığımız GKGM konu uzmanı Mehtap AYDINLI'nın "Coğrafi İşaretlerde Denetim" konulu sunumları gerçekleştirilmiştir. Etkinlik; Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, Yeşilyurt İlçe Belediye Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet ERCAN, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Bayram ÖZDEMİR, Hekimhan Belediye Başkanlığı adına İnan DOĞAN ve Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ayşe Çağlayan DEMİR'in konuşmalarının ardından katılımcıların memnuniyetleri ve karşılıklı iyi dileklerin ifade edilmesiyle sona ermiştir.