T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KIZILAY DERNEĞİ İYİLİK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Yayın Tarihi : 8.1.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında yardıma muhtaç kişiler için tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanlarında sosyo-ekonomik güçlendirme destekleri sağlamak adına bir iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlığımız ile Türkiye Kızılay Derneği arasındaki iş birliğine ilişkin protokol, Bakanlığımız adına Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü Dr. İbrahim ALTAN tarafından imzalandı.

Tarafların tarım ve gıda konularındaki çalışmalarını desteklemek maksadıyla imzalanan protokol ile Türkiye Kızılay Derneği'ne bağışlanan tarıma elverişli araziler üzerinde, yardıma muhtaç kişilerin tarımsal faaliyetlerde bulunması ve bu kişilerin tarımsal üretim yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak faaliyet alanlarındaki konularda eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, tarımsal üretim, değer zinciri gibi teknik konuların geliştirileceği işbirliği kapsamında üretim yapılan alanlarda üretilen ürünlerin yine yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amaçlanıyor.

Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN protokol imza töreninde yaptığı açıklamada;

"İnsanlık tarihi boyunca her dönemde doğal afet ve savaş gibi nedenlerle yardıma muhtaç kalan insanların olması, "insani yardım" kavramını önemli hale getirmiştir.

Bu alanda -çok şükür- ülkemiz son yıllarda kadim tarihine, kültürüne yakışır bir şekilde dil, din, ırk ayırımı yapmadan gerçekleştirdiği yardımlarla dünyada en çok insani yardım yapan ülke gururunu hepimize yaşatmıştır. (Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, 8,07 milyar Dolar ile Türkiye en çok insani yardım yapan ülke)

Şüphesiz bu gururun arkasındaki baş aktörlerden birisi Türk Kızılay'ıdır. Bu vesile ile Tüm Kızılay ekibine ve gönüllülerine teşekkür etmek istiyorum.

Tabi günümüz dünyasında insani yardım standartlarındaki kalite taahhütlerinden birisi de yapılan yardımın hedef topluluk üzerinde yerel kapasiteyi güçlendirmesi, olumsuz etkileri gidererek kriz durumlarına karşı riski azaltarak daha güçlü ve güvenli hale getirmesidir.

Tarım yaşamın vazgeçilmez kaynağı olduğu gibi yerel kapasite, kırsal gelişme ve iktisadi kalkınmanın temelinde de büyük bir rol oynar.

Ülkemizde bu alanda sorumlu kuruluş olan Bakanlığımız; 22 merkez hizmet birimi, 5 bağlı 5 ilgili kuruluş, 154 kuruluş müdürlüğü, 81 il müdürlüğü ve 84 bölge müdürlüğünden oluşan kurumsal kapasitesi ve toplam 147.639 personelden oluşan insan kaynakları kapasitesi ile güçlü bir alt yapıya sahiptir.

Dolayısıyla bu iş birliği Kızılay'ın engin iklimi içerisinde, Bakanlığımız insan kaynakları kapasitesi ve teknik birikimi ile yeni filizlere, fidanlara vesile olacaktır. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında Kızılay'ın oluşturduğu iyilik ormanlarına meyve veren yeni ağaçlar katmamıza vesile olacaktır.

Bu vesile ile iş birliği protokolünün ülkemizde ve dış topraklarda umut bekleyen tüm muhtaçlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum.