T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Yönetim Daire Başkanlığınca TAGEM Personeline Zoom Üzerinden Mali Mevzuat Eğitimi Yapılmıştır.

Yayın Tarihi : 12.4.2021

​Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 48 Enstitü Müdürlüğünde görevli Müdür, Müdür Yardımcısı ile Döner Sermaye İşletmeleri dahil mali işlerde görevli personele Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Yönetim Daire Başkanlığı personeli Tarım ve Orman Uzmanı Erol KARAGÖZ  ile  Mali Hizmetler Uzmanı Necla Sevil KOLAY moderatörlüğünde başkanlık uzmanlarınında katkıları ile  08-09 NİSAN 2021 tarihlerinde İhale Mevzuatı ile Harcırah ve Bazı İlave Ödemeler konularında Zoom üzerinden online eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitime İlişkin Sunumlar ekte yer almaktadır.