T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIZ KARDEŞİM PROJESİ

Yayın Tarihi : 17.6.2021

Bakanlığımızca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında, kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanan ve 10 ilde yaklaşık 1000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefleyen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının ilki 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilmiş olup bunu, 5-6 Haziran tarihlerinde Erzurum, 9-10 Haziran tarihlerinde Eskişehir ve 12-13 Haziran  tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilen eğitimler takip etmiştir. 

Ankara, Erzurum, Eskişehir ve Bursa İllerinde gerçekleştirilen etkinliklere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE, İl Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif TEL, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur KIR,  İl Protokolleri, kadın çiftçiler, Kooperatif, Birlik, Üretici Örgütleri ve davetliler katılmışlardır.

Proje kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı adına, Stratejik Pazarlama Daire Başkan V. Cihan NAZLI tarafından "Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)" , Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu personeli tarafından ise "Coğrafi İşaretler" konulu eğitimler verilmiştir. 

Başkanlığımızca verilen eğitimlere büyük ilgi gösteren kadın girişimcilere eğitimin sonunda sertifikaları verilmiştir.  

Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki eğitim programının beşincisi 19-20 Haziran 2021 tarihinde Elazığ'da gerçekleştirilecektir.