T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL ÖRGÜTLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Yayın Tarihi : 28.8.2021

SİNOP PROGRAMI

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, halen 16 pilot ilde devam etmekte olan projenin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda Sinop ilimiz ve bu ildeki 10 adet üretici örgütü projeye dahil edilmiş olup 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında söz konusu kooperatifler ziyaret edilmiştir.  

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan NAZLI tarım ürünleri tedarik zincirinde tarımsal üretim yapan üretici örgütlerinin ve birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının arttırılarak özellikle dış pazarlara erişim noktasında ülkemiz pazarlama kapasitesinin arttırılmasının önemine vurgu yapmış ve bu amaçla yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vermiştir.  

Sayın NAZLI konuşmasında ayrıca Sinop ilinde ekonomik önemi olan su ürünleri üretiminin ve ihracatının arttırılmasının önemine değinerek pazarlama olanaklarının geliştirilerek ürünlere katma değer kazandırılması sonucunda ihracat kapasitesinin arttırılmasına yönelik Bakanlığımız proje ve politikalarıyla sürece ivme kazandırılabileceği hususlarını ifade etmiştir. Kooperatif temsilcilerinin pazarlamaya yönelik talepleri, değerlendirmeleri ve ihtiyaçları alınarak soru-cevap bölümü ve karşılıklı istişareler sonrasında toplantı sona ermiştir.