T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“COĞRAFİ İŞARETLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI PROJESİ” VAN PROGRAMI

Yayın Tarihi : 28.9.2021

Başkanlığımız, Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında; coğrafi işaretlerde farkındalık artırmaya yönelik 2021 yılı bölgesel etkinliklerinin beşincisi Hakkari ve Bitlis illerinin de katılımları ile Van ilinde 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Van Valisi Mehmet Emin BİLMEZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ, Bakanlığımız Stratejik Pazarlama Dairesi Başkan V. Cihan NAZLI, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ, İl ve İlçe Müdürlükleri idareci ve teknik personeli ile coğrafi işaret başvuru ve tescil sahipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üretici örgütleri ile STK temsilcileri katılım sağlamıştır.

Etkinlik, Coğrafi İşaretler konulu kısa film gösteriminin ardından, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ, SGB Stratejik Pazarlama Dairesi Başkan V. Cihan NAZLI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ ve Van Valisi Mehmet Emin BİLMEZ'in açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkan V. Cihan NAZLI  yaptığı konuşmada, ülkemizin coğrafi işaret potansiyeline değinerek coğrafi işaretin kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor olmasının yanı sıra ürünlerimizin dünyada hak ettiği yeri kazanması ve ülkemize katma değer sağlaması bakımından da çok önemli olduğunu vurgulayarak sürdürülebilirlik ve ticarileşmenin sağlanabilmesi için çok çalışmamız gerektiğini dile getirmiştir.

Etkinlik programı doğrultusunda; "Pazarlama Aracı Olarak Coğrafi İşaretler" konulu Başkanlığımız sunumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına Sınai Mülkiyet Uzmanı İsmail DEMİR tarafından gerçekleştirilen "AB Başvuru Süreci" ve "Coğrafi İşaretler Amblem Yönetmeliği" konulu sunumlar ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Y. Mühendisi Mustafa KILINÇER tarafından "Coğrafi İşaretlerde Denetim" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin ilk günü "Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Yeri" konulu panel ile devam etmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan OCAK moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkan V. Cihan NAZLI, Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cengiz ARAS, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Türkay ÖZBEY ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından Nurettin POLAT katılım sağlamıştır.

Toplantının ikinci gününde, Van, Bitlis ve Hakkâri illerinden coğrafi işaret tescili almış ve almaya aday ürünler hakkında katılımcılar tarafından çeşitli sunum ve konuşmalar yapılarak  yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Etkinlikte;  Van, Bitlis ve Hakkâri illerinden coğrafi işaret tescili almış ve tescil almak için başvurmuş ürünler kurulan stantlarda sergilenerek tanıtımları yapılmış, ürünlerin özellikleri ve bu ürünler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapılmıştır.