T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

UYGULAMALI İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMI, CUMHURBAŞKANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM KAPISI ÜZERİNDEN ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILDI

Yayın Tarihi : 27.10.2021

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, 07-08/10/2021 tarihleri arasında Atatürk Konferans Salonunda, merkez teşkilatındaki birimler ile Ankara'daki taşra teşkilatı birimlerinin katıldığı "İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi ve Uygulamalarını" içeren Eğitim Programı düzenlenmişti.

Bu eğitim programını takiben Bakanlığımız diğer birimlerinde İç Kontrol Görevlisi olarak belirlenen personele yönelik, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı kullanılmak suretiyle, üç grup halinde çevrim içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

14-15 Ekim tarihlerinde;

 • TAGEM Enstitü Müdürlükleri
 • El Sanatları Müdürlükleri
 • Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü
 • BÜGEM'e Bağlı Taşra Teşkilatı (Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı) personeline;

   

  18-19 Ekim tarihlerinde;
 • Zirai Karantina Müdürlükleri
 • Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri
 • Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri
 • Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
 • Bölge Müdürlükleri personeline;


  21-22 Ekim tarihlerinde;
 • 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline,

   

  İç Kontrol Dairesinin uzman personeli tarafından, İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Süreç Yönetimi ile Risk Yönetimi ve Uygulamalarını içeren çevrim içi Eğitim Programı düzenlenmiştir.


  Bununla birlikte, İç Kontrol Eylem Planının ve Risk Yönetim Eylem Planının hazırlanması ve izlenmesi konularının yazılım üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından birlikte geliştirilen "İç Kontrol Sistemi Yazılımı" uygulamalı olarak İç Kontrol Görevlilerine tanıtılmıştır.

Yüksek düzeyde ilgiyle takip edilen Çevrim İçi Eğitim Programımız; katılımcıların beklentileri ve önerileri alınarak, Süreç ve Risk Yönetimi kültürünün Bakanlığımızda gelişmesi ve diğer kamu idarelerine örnek teşkil etmesi temennileriyle tamamlanmıştır.