T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi ”

Yayın Tarihi : 12.11.2021

Bursa Programı

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 18 pilot ilde devam etmekte olan projenin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda Bursa ilimiz ve bu ildeki 10 adet üretici örgütü projeye dahil edilmiş olup 9-11 Kasım 2021 tarihleri arasında kooperatif ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısında, Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan NAZLI tarımsal üretim yapan üretici örgütlerinin ve birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi hususuna vurgu yaparak yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vermiştir.  

Sayın NAZLI konuşmasında ayrıca Bursa ilinde ekonomik önemi olan tarım ürünleri üretiminin ve ihracatının arttırılmasının önemine değinerek yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ile ürünlere katma değer kazandırılması sonucunda ihracat kapasitesinin Bakanlığımız proje ve politikalarıyla geliştirilebileceği hususlarını ifade etmiştir. Kooperatif temsilcilerinin pazarlamaya yönelik talepleri, değerlendirmeleri ve ihtiyaçları alınarak soru-cevap bölümü ve karşılıklı istişareler sonrasında açılış toplantısı sona ermiştir.

 "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 9 Kasım 2021 tarihinde ayrıca Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Bakanlığımız yetkilileri, kooperatif temsilcileri, perakende zincir market temsilcileri, Bursa Ticaret Borsası Başkanı katılımlarıyla yaş meyve ve sebze tedarik zinciri konusunda toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konu toplantıda, üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin tamamı ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.