T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi ” Kastamonu Programı

Yayın Tarihi : 15.11.2021


Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 18 pilot ilde devam etmekte olan projenin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda Kastamonu ilimiz ve bu ildeki 10 adet üretici örgütü projeye dahil edilmiş olup 9-11 Kasım 2021 tarihleri arasında İlde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflere bilgilendirme, eğitim ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih ÖNLEM, Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığı, Koordinasyon ve Tanıtım Çalışma Grubu Koordinatörü Erkan ATİLA, Veteriner Hekim Ülkü DURDU, Ziraat Mühendisi Serkan ÖZTAN, Kooperatif Başkanları ve teknik personeller katılmışlardır.

Toplantıda, tarımsal üretim yapan üretici örgütlerinin ve birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi hususuna vurgu yapılarak yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vermiştir.  Kooperatif temsilcilerinin pazarlamaya yönelik talepleri, değerlendirmeleri ve ihtiyaçları alınarak soru-cevap bölümü ve karşılıklı istişareler sonrasında açılış toplantısı sona ermiştir.

Programın devamında proje kapsamında yer alan kooperatiflere ait süt toplama merkezleri, çeltik işleme ve satış tesisleri, alabalık tesisleri ziyaret edilmiştir.