T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

COĞRAFİ İŞARETLERDE İTALYA İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK TOPLANTI

Yayın Tarihi : 26.11.2021

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca,   İtalya Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı Tarımsal Gıda Ürünlerinin Sahtekârlığını Önleme ve Kalitesinin Korunması Merkez Müfettişliği Departmanı (ICQRF)'nın talebi üzerine, ICQRF Başkanı Felice ASSENZE başkanlığında, Daire Başkanı Bartolomeo FILADELFIA, birim yöneticileri ve konu uzmanlarının da katılım sağladığı bir heyetle 25.11.2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Stratejik Pazarlama Daire Başkan V. Cihan NAZLI başkanlığında Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu personeli, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden konu uzmanı personel ve Roma Büyükelçiliği Tarım Müşavirimiz Ayhan BARAN'ın da katılım sağladığı toplantıda; coğrafi işaretler ile ilgili AB fonları kapsamında işbirliğini içeren twinning projeleri vb. seçenekler, ilgili kurum tarafından Başkanlığımıza sunulan Protokol Taslağı ile ICQRF heyeti tarafından 2022 yılının başlarında ülkemize yapılması planlanan çalışma ziyaretine ilişkin hususlar görüşülmüştür.

ICQRF Daire Başkanı Bartolomeo FILADELFIA yaptığı açılış konuşmasında; Başkanlığımızca 2019 yılında gerçekleştirilen İtalya teknik ziyaretine atıfta bulunarak, 2022 yılının başlarında gerek ülkemiz ve gerekse İtalya'da yeni çalışma ziyaretleri gerçekleştirmeyi düşündüklerini,  Başkanlığımız ile ICQRF arasında işbirliğine yönelik Protokol Taslağı'na son şeklini vermek üzere çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde Taslağı bizimle paylaşacaklarını belirterek ICQRF Başkanı ve toplantıya katılan çalışma arkadaşlarını tanıtmıştır.  

Stratejik Pazarlama Daire Başkan V. Cihan NAZLI yaptığı konuşmada; ülkemizin coğrafi işaret potansiyeline değinerek kaliteye önem verdiğimizi, coğrafi işaretli ürünlerin denetim mekanizmasındaki eksikliklerin giderilebilmesi için son 2 yıldır mevzuat hazırlığı içinde olduğumuzu ve bu konuda bir Yönetmelik Taslağı oluşturduğumuzu ifade etmiştir. Başkan NAZLI, coğrafi işaretli ürünlerimizin markalaşmasına yönelik çalışmalara odaklandığımızı belirterek ürünlerimizin AB pazarında daha fazla yer alması ve AB içinde de markalı ürünler olarak dolaşmasını amaç edindiğimizi ifade ederek bunun gerçekleştirilebilmesi için daha fazla işbirliğine gereksinim duyduğumuzu, önümüzdeki dönemde iki ülke arasında buna ilişkin TAIEX kapsamında ortak bir çalışma yapılabileceğini, resmi düzeydeki çalışmalar haricinde özel sektör temsilcileri, tescil sahipleri ve üreticiler ile bir araya gelinerek geniş kapsamlı işbirliği çalışmaları yapılabileceğini sözlerine eklemiştir.

Toplantıda söz alan ICQRF Başkanı Felice ASSENZE; ICQRF'in çalışmalarına kısaca değinerek tarımsal ürünler ve gıda alanında kırsal alanların değerlendirilmesi, kaliteli üretim, kalitenin yükseltilmesi ve kalite kontrolü konularına çok önem verdiklerini ve çalışmalarını dikkatle yürüttüklerini belirterek, Gürcistan ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yaptıklarını, bu konudaki tecrübelerini bizimle de paylaşmak istediklerini dile getirmiştir. ASSENZE yaptığı konuşmada; iki ülke arasındaki teknik ziyaretlerin devamının getirilerek, çalışma ve işbirliğimizin güçlendirilmesi ve ileriye götürülmesine büyük önem verdiklerini, kurumlarınca hazırlanan Protokol Taslağı ile TAIEX ve Twinning eşleştirme projeleri konusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etmiştir.

Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığı Coğrafi İşaretler Koordinatörü Dr. Neşe ALTINTAŞ'ın AB nezdinde coğrafi işaret tescili alan ve başvuru süreci devam eden ürünlerimize ilişkin bilgilendirme yaparak, AB fonları ile ilgili olarak TAIEX çalışmaları yapılabileceği, denetim mekanizmasına yönelik Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip Twinning işbirliği projeleri üzerinde çalışılabileceği, ortak seminerler, konferanslar, çalışma ziyaretleri yapılmak suretiyle AB tescilli ürünlerin sayısının artırılması ve ürünlerimizin markalaşması konusunda işbirliğinin güçlendirilmesine verilen önemden bahseden konuşmasını, AB Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Uzmanı Şebnem TÜZÜN KEZER'in iki ülke arasında imzalanması düşünülen Protokol konusunda izlenecek yol hakkındaki bilgilendirmesi ve   Roma Büyükelçiliği Tarım Müşavirimiz Ayhan BARAN'ın şu aşamada öncelikle ICQRF tarafından hazırlanan Protokol Taslağı'nın incelenerek buna göre gerekli adımların atılması gerektiğini belirten konuşması takip etmiştir.

Toplantı, her iki heyetin de memnuniyetini dile getirmesi ve iyi temennilerle sona erdirilmiştir.