T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“TARIMSAL ÖRGÜTLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ”

Yayın Tarihi : 20.12.2021

YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 

Başkanlığımız Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca tarafından yürütülmekte olan "Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üretici örgütlerinin talep ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantı ilgili kurumların katılımıyla 16-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir.

18 Pilot il ve 150 tarımsal örgüt (kooperatif ve üretici birliği) ile devam etmekte olan projenin "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"na Antalya, Adana, Ankara, Amasya, Bursa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Manisa, Muğla, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon illerinden tarımsal örgüt başkan ve temsilcilerinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren perakende, zincir market temsilcileri, ihracatçı birlikleri temsilcileri ve e-ticaret hizmeti sunan kuruluş temsilcileri katılım sağlamıştır.

Toplantı, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ve Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan NAZLI tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında tarımsal üretim yapan üretici örgütlerinin ve birliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi hususuna vurgu yapılmış, proje hakkında genel bilgilendirmenin ardından yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

Organizasyonda yetkili kurumlar tarafından "Tarımsal Üretim Yapan Birlik ve Kooperatiflerin Mevcut Durumu", "Gıda Hijyen Kuralları", "Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme", "Tarımsal Üretim Yapan Birlik ve Kooperatiflerin Finansmana Erişimi", "Tarımsal Örgütlerde Vergilendirme ve Muafiyetler", "Kooperatifler Kanununda Yapılan Değişiklikler", "Kooperatif Denetimleri ve Saha Deneyimleri", "Tarım Ürünlerinin İhracat Prosedürleri ve Devlet Destekleri", "Üretim Uygulamaları ve Perakende Ticaret Kuralları" ve "Tarım Ürünlerinde E-Ticaret Uygulamaları" bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ayrıca, proje kapsamında yer alan pilot iller arasından Bursa ve Kastamonu tarımsal örgütleri temsilcileri tarafından başarı hikâyeleri aktarılmıştır.

Yıl Sonu Değerlendirme toplantısı, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Özgür Akif TEL'in kapanış konuşmasının ardından il bazında kooperatif temsilcilerinin yaşadıkları sorunlar ile talep ve önerileri alınarak tamamlanmıştır.