T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI

Yayın Tarihi : 29.12.2021
Bakanlığımız merkez teşkilatı birim amirlerinden oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun, İç Kontrol Uyum Eylem Planını ve 2021 yılı risklerini değerlendirdiği toplantısı Strateji Geliştirme Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden gelen riskler, Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından ön değerlendirmeye tabi tutularak Bakanlık Risk Eylem Planı taslakları oluşturulmuştur. Toplantıda, oluşturulan Bakanlık Risk Eylem Planı Kurul üyelerince değerlendirilmiş olup Bakanlık Risk Eylem Planı ile İç Kontrol Uyum Eylem Planının 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi için Sayın Bakanımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.