T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAŞKANLIĞIMIZCA 14-18 MART 2022 TARİHLERİNDE ANTALYA İLİMİZDE UYGULAMALI İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR

Yayın Tarihi : 24.3.2022

​İç Kontrol Daire Başkanlığımızca, 14-18 Mart 2022 tarihlerinde Antalya İlinde "Uygulamalı İç Kontrol Sistemi Eğitimi" düzenlenmiştir.  Eğitime; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve bağlı taşra birimleri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve bağlı taşra birimleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bağlı taşra birimi ve Daire Başkanlıkları personelinden iç kontrol sorumluları katılım sağlamıştır. Eğitici olarak Başkanlığımız personeli ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden bir personelin eğitim verdiği toplantıda, İKS yazılımı sistem üzerinden anlatılmıştır. Sonrasında katılımcılar gruplara bölünerek örnek bir süreç senaryosu üzerinden süreç çizimi ve risklerin tespitine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır. Grup çalışmaları sonrasında gruplar kendi içlerinden seçtikleri bir temsilci vasıtasıyla sunumlarını yapmışlardır. Bu sayede tüm gruplar eksikliklerini görmüş ve eğitime katılım en üst seviyeye çıkmıştır. Eğitimin sonunda katılımcılara Katılım Belgeleri takdim edilmiştir.