T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BAŞKANLIĞIMIZCA 28 MART-1 NİSAN 2022 TARİHLERİNDE ANTALYA İLİMİZDE “İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENMİŞTİR

Yayın Tarihi : 8.4.2022

İç Kontrol Daire Başkanlığımızca, 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerinde Antalya İlinde “İç Kontrol Sisteminin Yıllık Değerlendirme Toplantısı” konulu hizmet içi eğitim programı icra edilmiştir.  Eğitime; Bakanlığımız Merkez Birimleri ve bağlı taşra birimleri, 15 Bölge Müdürlüğü ve 81 İl Müdürlüğü personelinden iç kontrol sorumluları katılım sağlamıştır. Eğitici olarak Başkanlığımız personeli ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden bir personelin eğitim verdiği toplantıda, İKS yazılımı sistem üzerinden anlatılmıştır. Sonrasında katılımcılar gruplara bölünerek örnek bir süreç senaryosu üzerinden süreç çizimi ve risklerin tespitine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır. Grup çalışmaları sonrasında gruplar kendi içlerinden seçtikleri bir temsilci vasıtasıyla sunumlarını yapmışlardır. Bu sayede tüm gruplar eksikliklerini görmüş ve eğitime katılım en üst seviyeye çıkmıştır. Eğitimin sonunda katılımcılara Katılım Belgeleri takdim edilmiştir.