T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELLİ OLDU

Yayın Tarihi : 7.4.2022

Tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara sağlanacak desteklere dair usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ", Resmi Gezete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak işletmelerin alanlarına göre, Çiftçi, Hayvan, Örtü Altı, Su Ürünleri, Arıcılık kayıt sistemlerinden birine veya Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmaları gerekiyor.

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir faaliyette bir defadan az olmamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi inceleme gezisi düzenleyecek. Bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun tüm üyeleri faydalanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamalarına ilişkin eğitim verebilecek. Serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirecek.

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda istihdam edilen danışmanlar, tarımsal işletmelerce üretilen ürünlerin dijital ortamda pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından yönetilen Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) ilişkin çiftçilere bilgi verecek. Çiftçinin ürününü DİTAP üzerinden satmasına yönelik de gerekli destekler bu danışmanlarca sağlanacak.

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİNİN GİDERLERİ

Tarımsal danışmanlık hizmetinin giderleri, personel, büro, malzeme ve diğer gider kalemlerinden oluşacak. Ziraat odası ve üretici örgütlerine ödenen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği"nin (TYDD) tamamı sadece tarım danışmanı ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri olarak kullanılacak. Tarımsal danışmanlık faaliyetinin diğer giderleri kuruluş kaynaklarından karşılanacak.

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, ilçede ilçe müdürü başkanlığında üç kişilik bir denetleme komisyonu oluşturulacak.

TYDD'den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, 10 gün içinde istenen belgelerle tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde ise il müdürlüğüne başvurabilecek.