T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Yayın Tarihi : 29.1.2021

Başkanlığımız Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanlığınca yürütülen "Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi" (TARYAT) çalışmaları kapsamında; 28.01.2021 tarihinde video konferans yöntemiyle, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının uzmanları kurumlarının tarımsal yatırımcılara sağladığı destek, hibe ve teşvikler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler. Toplantıya İl Müdür Yardımcılarımız, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlerimiz, Bakanlık Merkez Birimlerimizin temsilcileri ve TARYAT Biriminde görev yapan personeller katıldılar. Daire Başkanı Sedat ILDIZ yaptığı açılış konuşmasında özetle;

"Türkiye  hem bitkisel ve hayvansal üretim ve hem de  bu ürünlerin işlenerek katma değerli ve  uzun raf ömürlü gıda ürünlerine dönüştürüldüğü tarımsal sanayi ile sektöre girdi sağlayan ilaç, gübre, makine-ekipman sektörü bakımından ciddi mesafeler kaydetmiştir

Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, yıllık 83 milyar dolar net yatırım yapılması gerektiği açıklanmıştır. Yaşadığımız pandemi süreci de tarımın stratejik değerini net olarak ortaya koyarken, tarımın doğru bir yatırım alanı olduğunu da hepimize bir kez daha göstermiştir

Tarım sektöründe yatırımların artması, kaynakların etkin kullanımı ve atıl kapasitenin oluşmasına mahal vermemek amacıyla, tarım ve orman alanında yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası yatırımcılara ülkemizdeki fırsatlar,  sektöre sağlanan destek , hibe ve teşvikler hakkında bilgi vererek yol göstermekte ve rehberlik etmekteyiz" dedi.

Toplantı aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla, ilgili Bakanlık uzmanlarının sunumlarıyla devam etti.

"Yeni Teşvik Sistemi "

Sn. Samed TEMEL, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

"KOSGEB Destek ve Hizmetleri"

Sn. Firdevs KILIÇ, KOBİ Uzmanı

KOSGEB, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

"Kalkınma Ajansları Destekleri"

Sn. Ahmet ALICI, Uzman

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Kalkınma İdaresi "GAP- DAP- DOKAP- KOP Projeleri"

Sn. Burak YARDIMCI, Uzman

Sn.Ali TOPAL, Mühendis

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tarım Sektörü Yatırımları İçin Tesis Edilecek İrtifak Hakkı ve Kiralama İşlemleri"

Sn. Kamil ARSLAN, Çevre ve Şehircilik Uzmanı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

 

Toplantı, katılımcıların, görüş ve önerilerini ifade etmeleri ile sona erdi.