17.12.2014 / Gösterim Sayısı : 46999

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO/IEC 27001:2013 Sertifikası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile "bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek" ile görevlendirilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız, 6 aylık özverili bir çalışmanın sonucunda; uluslararası standart olan ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) sertifikasını 15.12.2014 tarihi itibariyle bünyesine kazandırdı.

 

BGYS sertifikası; büyüklüğü ne olursa olsun, ihtiyaç duyan tüm kurumların, kuruluşların sahip oldukları bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak, teknolojik kaynakları güvence altına almak ve bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak amacıyla bağımsız denetlemeler sonucu alınan bir belgedir.

 

BGYS ile ilgili uygulama, izleme, işletme ve denetleme süreçlerini kapsayan ISO 27001 standardı, karmaşık bilişim sistemlerinin devreye girdiği günümüzde büyük önem taşımaktadır.

 

Söz konusu sertifika ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı üzerinden verilen hizmetler denetim altına alınmakla; Başkanlığımız uluslararası standartlarda hizmet anlayışını sürdürmeyi, risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumluluklarını, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi süreçlerinin hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarının tutulmasını taahhüt etmektedir.

''