28.05.2014 tarihli Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklama

BASIN AÇIKLAMASI

 

Çiftçi Kayıt Sistemine başvurular  30 Haziran 2014'e kadar yapılabilecek

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında görülen eksikliklerin giderilmesi ve çiftçilerin sistemden daha iyi yararlanması amacıyla ÇKS Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yeni ÇKS Yönetmeliğini yayımladı. Yeni yönetmelikle 2014 yılında çiftçilerin ÇKS'ye kaydolmak üzere son başvuru tarihi 30 Haziran 2014 tarihi olarak belirlendi.

 

27 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ÇKS Yönetmeliğiyle, çiftçilerin ÇKS son başvuru tarihleri 2015 ve sonrası yıllar için bir önceki yılın 31 Aralık tarihi olarak değiştirildi.

 

Yine yeni Yönetmeliğe göre çiftçiler ÇKS başvurularını Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine yapabilecekleri gibi kendileri de internet üzerinden yapabilecekler. Birden fazla ilçede arazisi bulunan çiftçiler için  ikamet ettikleri ilçeden başvurmaları şartı kaldırıldı. Bundan sonra çiftçiler arazilerinin bulunduğu herhangi bir ilçeden başvuru yapabilecekler.

 

ÇKS başvuruları esnasında çiftçilerin kimlik bilgilerinin MERNİS veri tabanından, tapu bilgilerinin ise Tapu Kadastro Bilgi Servisi (TAKBİS) veri tabanından online olarak sisteme aktarılması sağlanarak, ÇKS başvuruları sırasında çiftçilerden Tapu Sicil Müdürlüklerince onaylanmış tapu fotokopilerinin istenilmesi uygulaması kaldırıldı.

 

Yine çiftçiler tarafından tarımsal faaliyette kullanılan ancak tapudaki vasfı arsa olan arazilerin ÇKS'ye kaydedilmesi de getirilen yeni değişiklikler içerisinde yer alıyor.

​ 

"Kira sözleşmeleri ile taahhütname belgelerinde noter onayı şartı kaldırıldı"

 

Söz konusu yönetmelikle daha önce 100 dekar ve daha fazla alanlar için yapılan kira sözleşmeleri ile taahhütname belgelerinde istenilen noter onayı kaldırıldı.  Yeni düzenleme ile bu belgelerin muhtarlıklar tarafından onaylanması yeterli olacak.

 

Yine daha önce kiralanan tarım arazilerinin maliklerinin vefat etmesi halinde bu araziler kiracıya kaydedilemiyordu. Yeni düzenlemeyle malikleri vefat eden arazi sahiplerinin kira sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar ya da sözleşmenin feshedilmesine kadar kiracı adına kaydedilmeye devam edecek.

 

"Tarım parselleri belirlenirken uydu fotoğraflarından yararlanılacak"

 

Yeni yönetmelikle tarım parseli tanımlaması getirilerek tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim yapılan her bir arazi paçasının kaydı uygulamasına geçilecek. Tarım parselinin belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uydu fotoğraflarından yararlanılacak.

 

Ayrıca çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekleme ödemelerinden faydalanabilmeleri için mutlaka Çiftçi Kayıt Sistemine  süresi içerisinde kayıt olmaları gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

''