28.05.2014 tarihli 1 milyar 318 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi basın açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mayıs ayı ödemeleri kapsamında üreticilere 1 milyar 318 milyon 200 bin liralık destekleme ödemesi yapacak. Üreticiler 29-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında destekleme ödemelerini hesaplarından çekebilecek.

Mayıs ayı ödemeleri kapsamında; 131 bin üreticiye toplam 751 milyon lira yağlı tohumlar primi, 29 bin üreticiye toplam 50 milyon lira hububat ve bakliyat primi, 198 bin üreticiye toplam 419 milyon lira küçükbaş hayvan (Koyun-Keçi) desteği, 153 bin üreticiye toplam 84 milyon lira buzağı desteği, 5 bin 200 üreticiye 4 milyon 200 bin lira sertifikalı tohum kullanım desteği, 24 üreticiye 5 milyon lira sertifikalı tohum üretim desteği, 57 ildeki üreticiye 3,5 milyon lira hastalıktan ari hayvan tazminat desteği, 8 üreticiye 2 milyon lira balıkçı gemisi desteği ödemesi yapılacak. Ayrıca işlemleri tamamlanan desteklerin ödenmesine devam edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

''