29.05.2014 tarihli "GDO Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması"

BASIN AÇIKLAMASI

 

"Bakanlığımızın son çıkardığı yönetmelik, GDO'nun bulaşmasına yönelik mevzuatta bulunan tereddütleri gidermeye yönelik bir düzenlemedir"

 

"Türkiye'de GDO'lu hiçbir gıda ürününün üretimine ve satışına izin verilmemektedir"

 

Bugün bazı basın yayın organlarında "Bakanlık GDO'ya izin verdi" şeklinde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Dünyada birçok ülkede ve Avrupa Birliğinde onaylanmış GDO ve ürünlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi serbest olmasına rağmen, ülkemizde GDO içeren gıda üretimine ve ithalatına izin verilmemiştir. Dolayısıyla, Türkiye'de GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı olarak kullanılması ve GDO'lu üretim yapılması da tamamen yasaktır.

 

Ülkemizde GDO ile ilgili işlemler, Biyogüvenlik Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan Biyogüvenlik Kurulu'nun almış olduğu kararlar çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Söz konusu Yönetmelik değişikliği, Biyogüvenlik Kurulu'nun önerisiyle, Üniversiteler, Bakanlıklar ve ilgili meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Yönetmelik'te yapılan değişiklikler aşağıdaki nedenlerle yapılmıştır:

 

Biyogüvenlik Kurulu, geçtiğimiz yıllarda, "sadece yem amaçlı alarak kullanılmak üzere" 3 soya ve 14 mısır geninin ithalatına izin vermiştir. Ancak, sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, mer'i mevzuatımızda bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığından, GDO'lu olmadığı halde, bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşanmıştır.

 

Yapılan bu değişiklik ile, "Bulaşma" kavramına açıklık getirilerek bu tereddüt, eksiklik ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu yeni düzenleme, hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmış olup, GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeğe yönelik değildir.   

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

''