08.07.2014 tarihli Mamada GDO İddiaları ile İlgili Basın Açıklaması

Gıda Güvenliği Hareketi'ne ait www.gidahareketi.org internet sitesinde "Yine Milupa yine GDO"  başlıklı bir haber yer almıştır. Söz konusu haberde "Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvanlık İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin piyasadan aldığı Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı-Ekopaket isimli üründe GDO tespit ettiği ve Zonguldak'taki numunede GDO çıkması üzerine şahit numunenin Ankara'da Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'na gönderilerek yapılan teyit incelemesinde GDO'nun varlığının kesinlik kazandığı" yönünde iddialar yer almaktadır. Kesinlik kazandığı iddiası gerçeği yansıtmamakta olup konuya ilişkin Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gıdalara yönelik denetimlerde kontrol görevlilerince iki takım numune alınmaktadır. Birinci takım numunenin muayene ve analizi, Bakanlığımızca belirlenen laboratuvarda yapılmakta ve ikinci takım olan şahit numune, itiraz hakkı için muhafaza edilmektedir. Gıda işletmecisi, birinci takım numuneye ait muayene ve analiz raporu sonucuna, tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde itiraz edebilmekte ve itiraz durumunda şahit numunenin muayene ve analizi Bakanlığımızca belirlenen laboratuvarda tekrar yaptırılmaktadır. Şahit numuneye ait muayene ve analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

Bakanlığımızca yürütülen rutin piyasa denetimleri sırasında Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı - Ekopaket 500 gr (Parti No: 09.06.2015) ürününden alınan numunenin ilk analizi sonucunda % 0,1'in altında (binde bir) GDO varlığı tespit edilmiştir. Yürürlükte bulunan mevzuat gereği ilgili firmanın şahit numune hakkını kullanma süreci bugün (08.07.2014 tarihi) itibariyle başlatılmış olup en geç yedi gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilecektir. Ancak bahse konu internet sitesinde yer alan haberde belirtilen "GDO'nun varlığının kesinlik kazandığı" iddiası gerçeği yansıtmamakta olup kesin sonuç firmanın itirazı halinde yapılacak şahit analiz sonucu ile ortaya konacaktır.

Bununla birlikte şahit numune analiz süreci sonuçlanana kadar söz konusu parti numaralı ürünün yedi emine alınarak satışının engellenmesi konusunda ülke genelinde her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

​ 

''