14.9.2017 / Gösterim Sayısı : 62752

Milli Hayvancılık Destekleme Sistemi – MHDS yazılımı faaliyete alınmıştır.

Bakanlıkça, yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’unun hibe olarak verilmesine ilişkin destekleme milli tarım projesi kapsamında hayata geçmiştir.

 

Bu kapsamda Başkanlığımız bünyesinde öz kaynaklarımızla hazırlanmış olan Milli Hayvancılık Destekleme Sistemi – MHDS yazılımı faaliyete alınmıştır.

Yazılım millihayvancilik.tarim.gov.tr adresinden İl/İlçe müdürlüklerinin ve merkez teşkilatımızın kullanımına açılmıştır.

''