16.07.2014 tarihli basın açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

2014 yılı fındık rekoltesi tahmini 412 bin ton olarak gerçekleşecek

​​Ülkemizde fındık üretimi, 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince fındık bahçesi tesis edilmesine ve yenilenmesine izin verilerek ruhsatlandırılan; Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak illeri olmak üzere 14 İl ve 105 İlçede yapılmaktadır.

 

Fındık Rekolte Tespit Çalışmaları; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başkanlığında Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, TMO, Fiskobirlik, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, ve Ziraat Odası temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından yürütülmektedir. 

 

Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından çotanak sayımına göre gerçekleştirilen rekolte tespit çalışması tamamlanmış olup, 2014 yılı rekoltesinin Mart ayında yaşanan don zararının etkisi nedeniyle 2013 yılına göre yüzde 25 azalma ile 411.647 ton olarak gerçekleşeceği ön görülmektedir.

 

Bakanlığımızca fındık üreticilerine 2014 yılında alan bazlı gelir desteği ödemeleri kapsamında 491 bin ha ruhsatlı alan için 788 milyon lira, telafi edici ödeme kapsamında ise 741 ha alan için 195 bin lira ödeme yapılmıştır.  

     

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ​​​

''