30.3.2018 / Gösterim Sayısı : 32649

09-13 Nisan 2018 EBYS ve Otoban Sistemi Eğitimi

Başkanlığımız tarafından 09-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde Bakanlığımız İl Müdürleri veya yerine iştirak edecek İl Müdür Yardımcısı, her iki görevlendirmenin olmaması halinde ilgili Şube Müdürü ve doğrudan bağlı Kuruluş Müdürlerimize yönelik "EBYS ve Otoban Sistemi" konulu hizmet içi eğitim düzenlenecektir.

 

Eğitime ilişkin katılım formu ekte yer almaktadır. Katılım formunun katılımcılar tarafından söz konusu eğitimin yapılacağı tarihler itibariyle oda imkânlarının yetersizliğinden dolayı eş, misafir, çocuk ve fazla personel katılımının mümkün olmaması durumu da göz önüne alınmak suretiyle eksiksiz olarak doldurularak en geç 03 Nisan 2018 tarihine kadar formda belirtilen organizasyon sorumlusuna bildirilmesi ve harcırah giderlerinin 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9-10.01.04.00 tertibinden karşılanması gerekmektedir.


EK: Katılım Formu


''