Çamaşır Suyu kullanımı hakkında 09.04.2015 tarihli Basın Açıklaması

Son günlerde yazılı ve görsel basın ile internet medyasında yer alan "Sebze ve meyvelerin çamaşır suyu ile yıkanabileceğine" dair haberler yer almış olup, konuyla ilgili olarak   kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bakanlığımızın açıklaması  ekte sunulmuştur.

Çamaşır suları genellikle içeriğinde sodyum hipoklorit bulunduran solüsyonlardır. Sodyum hipoklorit antimikrobiyal etki göstermesinden dolayı dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Klorlu bileşikler genellikle içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak,  Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Birliği (AB) söz konusu ürünlerin kontrolsüz kullanımında ciddi sağlık risklerine neden olabileceği, sodyum hipokloritin  mutajenik etki gösterdiği, kullanımı sırasında diğer bazı organik maddelerle reaksiyona girerek tehlikeli yan ürünlerin oluşmasına neden olabileceği gibi risklerden dolayı meyve ve sebzelerin direkt olarak bu tür ürünlerle dezenfekte edilmesini önermemektedir.

Ülkemizde piyasaya sunulan çamaşır suları gıda ile temasa uygun ürünler değildir ve ürünlerin gerek bileşikleri gerekse konsantrasyonları farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin evlerde taze meyve ve sebzelerin yıkanmasında kullanımı Bakanlığımızca tavsiye edilmemektedir.

Evlerimize ulaşan şebeke suları yetkili makamlar tarafından klor ve klorlu bileşikler kullanılarak dezenfekte edildiğinden bakanlık olarak meyve ve sebzelerin bu sularla bolca yıkanmasını öneriyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​

''