Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Borçları hakkında 10.04.2015 tarihli Basın Açıklaması

2015 yılında doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin tarımsal kredi borçları erteleniyor

 

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2015/7510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı;" Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar" ile İl/İlçe hasar tespit komisyonlarınca tespiti yapılan yüzde 30 ve üzeri zarar gören üreticilerin borçları yüzde 3 faizle bir yıl ertelenmektedir.

01 Ocak 2015 – 31Aralık 2015 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen veya gelecek; don, dolu, kuraklık, aşırı yağış, sel-su baskını, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, fırtına,  aşırı kar yağışı, kar fırtınası, kırağı, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerinin zararı, borç erteleme kapsamı içindedir. 

Üreticilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki borçları ertelenebilmektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından; düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında da krediler kullandırılabilmektedir. Bu kapsamda kullandırılan kredilerde borç erteleme yapılamamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​

''