Şap Hastalığı ve Aşısı hakkında 11.03.2015 tarihli Basın Açıklaması

Ülkemizde görülen önemli hayvan hastalıklarından olan Şap hastalığı, hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen ve dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalıktır.

 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce sürdürülen yoğun aşılama çalışmaları ve hayvan hareketlerinin etkin kontrolü sonrasında Şap hastalığından Trakya arı hale getirilmiştir. Bu durum Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından da 2010 yılında kabul edilmiş ve Trakya'ya, Şap hastalığından aşılı ari statü verilmiştir.

 

Trakya'da elde edilen başarıdan hareketle Bakanlığımız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Anadolu'da da Şap hastalığının kontrol ve arı hale getirilmesine yönelik kapsamlı  "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığı Kontrol ve Eradikasyon Eylem Planı" 2014 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanan eylem planı sonrasında Şap hastalığı mihraklarında önemli düşüşler görülmüş, hastalıkla mücadelede büyük başarı sağlanmıştır.

 

Yürütülen söz konusu eylem planı ile Trakya'nın 2018 yılı sonunda şap hastalığından "aşısız ari bölge", Anadolu'nun ise kademeli olarak 2023 yılına kadar şap hastalığından "aşılı ari bölge" statüsüne kavuşturulması hedeflenmektedir.

 

Anadolu'da şap hastalığından aşılı ariliğin hedeflendiği ilk bölgeler olarak, Marmara ve Ege bölgeleri belirlenmiştir. Bu amaçla bu bölgelerde bulunan ve ilk defa aşılanan büyükbaş hayvanlar bir ay sonra yeniden (rapel) aşılanmaktadır.

 

Şap hastalığının Ülkemizdeki durumunu ve uygulanan aşılamalar sonrasında oluşan bağışıklığı izlemek amacı ile serosurvey çalışmaları gerçekleştirilmektedir.   Hastalıkla mücadelede, 3PD50 değerindeki aşılar yerine, içerisindeki antijen oranı daha yüksek 6PD50 değerindeki aşılar kullanılmıştır. Böylece Şap Enstitüsü tarafından yeni üretilen, hem daha kaliteli, hem de hayvanlarda daha kuvvetli bağışıklık oranı sağlayan aşı ile hastalıkla mücadelede etkinlik artırılmıştır. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Şap Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca, şap hastalığı mihrakları ziyaret edilmekte ve hastalığın bulaşma yolları ile yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler yerinde değerlendirilmektedir. Söz konusu uzmanlar ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimiz personellerince hastalık mihraklarından alınan örnekler, Şap Enstitü Müdürlüğümüzde incelenmekte ve hastalık virüsünde değişiklikler görüldüğünde, mücadelede kullanılan aşı üretiminde kullanılan aşı suşunda değişikliğe gidilerek, hastalık oluşturan yeni virüse karşı aşı üretilmektedir. 

 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bütçe imkânları ile Ülkemiz ihtiyacının tümünü karşılayacak miktarda üretilen aşılar, yetiştiricilerimizin hayvanlarına aşı bedeli alınmadan uygulanmaktadır.  Şap hastalığı ile mücadele kapsamında uygulanacak 2015 yılı aşılama programı Şubat ayı itibarı ile başlatılmış olup halen devam etmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​

''