T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"Halk ve Hayvan Sağlığı yönünden gerekli tetkikler yapılmış, hayvanların salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir."

Yayın Tarihi : 22.10.2018

Brezilya'dan Julia AK isimli gemi ile İzmir Limanı'na getirilen besilik hayvanlara ait Veteriner Sağlık Sertifikasında; "Hayvanlarda yapılan testlerin istenilen zaman periyodu içinde yapılmadığı" tespit edilmiş ve ülkeye giriş izni verilmemiştir.

Brezilya veteriner otoritesi, hayvanlarda hastalık testlerinin istenilen zaman periyodunda yapılmadığını kabul etmekle birlikte, hayvanların izolasyon süresi içerisinde gerekli test ve analizlerin yapıldığını, yüklemenin gecikmesi ile zaman periyodunun aşıldığını, gemiye yükleninceye kadar geçen sürede izolasyon şartlarının muhafaza edildiğini belirtmiştir.

Ayrıca; ülkemizin üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı (OIE) örgütü de 'hayvan refahının' dikkate alınıp, hayvanların uygun izole alanlara alınmasını talep etmiştir.

Brezilya veteriner otoritesinin bilgilendirmesi ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) tavsiyeleri de dikkate alınarak;

"Bakanlığımızca 'Halk ve Hayvan Sağlığını' tehdit etmeyecek bir şekilde hayvanların izolasyon altına alınması, test ve analizlerin yapılması yönünde karar alınmıştır."

Hayvan sahiplerinin İzmir ve civarında izolasyona uygun alan bulamamaları nedeniyle talepleri üzerine Julia AK isimli gemi, İskenderun limanına yönlendirilmiştir.

Söz konusunu gemi, İskenderun Limanına yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız uzmanlarınca, "Halk ve Hayvan Sağlığı" yönünden gerekli tetkikler yapılmış,  salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir.

Bakanlığımızın öncelikli görevi "halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik" her türlü tedbiri almaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği