T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI AKİF ÖZKALDI “ULUSLARARASI DÜZEYDE KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNUYORUZ”

Yayın Tarihi : 24.10.2018

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "kimseyi geride bırakma" ilkesi ile hareket eden ve uluslararası düzeyde küresel sorunların çözümüne katkı sunan ülkemizin, özellikle yakın coğrafyası ile ikili ve çok taraflı işbirliği ile yardım programlarında, bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı sürdüreceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı,  Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliği çerçevesinde yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uyumlaştırılmasında ve Uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığına Destek" Projesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı açılış konuşmasında, 2000 yılında kabul edilen "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri"nin 2015 yılında sona ermesiyle, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlığı ile yeni bir süreç başlatıldığını ifade etti.

"Türkiye, Örnek Gösterilen Bir Ülke Olmuştur"

Akif Özkaldı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hedefler, Birleşmiş Milletlere üye 193 Devlet tarafından 2015 yılında kabul edilmiştir. Hedefler belirlenirken, önümüzdeki 15 yıl boyunca (2016-2030) hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplumun ve diğer kurumların eylemlerine rehberlik edilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 temel, 169 alt hedef ile 230'dan fazla küresel göstergeyi içermektedir.

Ülkemiz, 2000-2015 yıllarını kapsayan süreçte, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerini sahiplenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için uyguladığı politikalar ve hedefleri gerçekleştirme oranları ile örnek gösterilen bir ülke olmuştur.

Özkaldı Türkiye'nin, bu süreçte aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi gibi hususların yanısıra, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, temiz içme suyuna erişim ve sanitasyon gibi alanlarda önemli başarılar kaydettiğini belirtti. Akif Özkaldı, bakanlık olarak, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin birçoğunda yakalanan bu ivmenin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında da devam ettirilmesini ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını amaçladıklarını söyledi.

"Bakanlığımız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşılabilmesi İçin Üzerine Düşeni Yapmaya Hazırdır"

Ülkemizin şu anda en büyük önceliğinin her bir vatandaşının yaşam kalitesini gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı "Bu süreçte Tarım ve Orman sektörü, hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de kırsal kalkınma için anahtar sektör konumundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak politikalarımızı da, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda belirlemeye özen gösteriyoruz. Bakanlığımız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılabilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi.

Tarımsal politikaları bu hedeflere uyumlu hale getirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile bu projeyi yürüteceklerini ifade eden Akif Özkaldı, "Bakanlığımız Stratejik Planı (2019-2023) halen hazırlık aşamasındadır ve bu stratejik planı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve küresel göstergeler ile uyumlu olarak geliştireceğiz." dedi.

"Bakanlığımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesinde Önemli Bir Avantaja ve Göreve Sahiptir"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, yeni yapılanmayla da merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları, ayrıca araştırma enstitülüleri ile geniş bir teşkilat yapısına sahiptir. Dolayısı ile Bakanlığımız ulusal ve yerel düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesinde ve farkındalığın arttırılmasında önemli bir avantaja ve göreve sahiptir.

Bugün açılışını yaptığımız ve FAO tarafından desteklenen bu Teknik İşbirliği Projesi ile iki yıllık bir eylem planının hazırlanması, kapasite geliştirme planı hazırlanması, ekonomik gösterge oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde tarım ve orman sektöründe etkin izleme ve raporlamanın kolaylaştırılması hedeflenmektedir."